Theo đó, mức thuế được áp dụng là 23.3% đối với phôi thép và 14.2% đối với thép dài. Việc áp thuế tự vệ tạm thời này sẽ được kéo dài trong tối đa 200 ngày.

Cũng liên quan đến mặt hàng thép, từ ngày hôm qua, việc siết chặt chất lượng thép nhập khẩu cũng đã được tiến hành. Cơ quan hải quan chỉ thông quan mặt hàng thép khi có kết quả kiểm tra chất lượng chuyên ngành. Sản phẩm khi lưu thông ra thị trường, doanh nghiệp nhập khẩu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng không được thấp hơn tiêu chuẩn quốc gia đã được quy định.

Nguồn: VTV