Trước diễn biến không lường của bảo Nock-ten, để chủ động đối phó với diễn biến của bão và mưa lũ, Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai -Uye ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung:
Thứ nhất, công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển.
Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời, đầy đủ cho chủ các phương tiện, người lao động, ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Kiểm đếm, duy trì liên lạc thường xuyên với thuyền trưởng, chủ các phương tiện và các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Thứ hai, bảo đảm an toàn dân cư, sản xuất và hồ chứa.
Rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi những nơ nhà cửa không đảm bảo an toàn, những khu vực trũng, thấp có nguy cơ ngập lụt ven sông, biển.
Các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt mưa, lũ lớn kéo dài vừa qua cần theo dõi sát sao tình hình mưa lũ để có biện phap bảo đảm an toàn hồ chứa và điều chỉnh lịch thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân cho phù hợp.
Triển khai phương án ứng phó mưa lũ theo các cấp báo động và theo phương châm 4 tại chỗ.
Có phương án kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân qua các khu vực ngầm, tràn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người.
Thứ ba, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Thứ tư, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia chỉ đạo các Đài Khí tượng thủy văn khu vực, tỉnh bám sát diễn biến của bão và mưa lũ để dự báo, cảnh báo kịp thời cho các địa phương chủ động ứng phó.
Thứ năm, Các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo, tăng cường thời lượng phát sóng để các cấp chính quyền, người dân nắm được thông tin về diễn biến của bão, mưa lũ và chủ động các biện pháp phòng chống.
Thứ sáu, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Chi tiết Công điện, mời quý vị theo dõi tại đây.

Nguồn: Quyên Lưu/Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương