Nội dung chỉ đạo bao gồm: Các cấp công đoàn cần tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩ của "Tháng Công nhân" đến từng người lao động. Công đoàn cần phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tổ chức tốt Hội nghị người lao động năm 2017, qua đó tìm các biện pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất góp phần tạo thêm việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động; tổ chức khảo sát, hệ thống nội quy, quy chế, nội dung thỏa ước lao động tập thể liên quan đến người lao động tại đơn vị, nếu tốt thì tiếp tục thực hiện, nếu chưa phù hợp cần tổ chức hội nghị thương lượng với người sử dụng lao động để ký lại trong các kỳ tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị cán bộ công chức năm 2017. Khảo sát tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động để phát hiện các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình có người bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nhằm hỗ trợ, động viên thông qua phong trào xây dựng mái ấm Húa chất, hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân khó khăn. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình công nhân lao động khó khăn và công nhân bị tai nạn lao động nhân dịp tháng công nhân năm 2017. Công đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam còn tổ chức khen thưởng con công nhân viên chức lao động học giỏi, vượt khó học giỏi, hỗ trợ học bổng cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại đơn vị thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, nòng cốt là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở, tổ chức nói chuyện chuyên đề, tư vấn pháp luật, góp phần nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho công nhân lao

 
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, các đơn vị đã nhiệt tình hưởng ứng với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi. Tính đến hết tháng 4/2017, đã có 17 đơn vị tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2017. Các đơn vị đều tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp. Nội dung đối thoại tập trung vào việc tìm biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao điều kiện làm việc của người lao động cũng như cải thiện đời sống của người lao động. Nhiều đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, các cháu con cán bộ công nhân lao động bị khuyết tật, bị nhiễm chất độc mầu da cam. Tiêu biểu trong các hoạt động là Công đoàn Công ty TNHH Apatit Việt Nam, Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Phân lân nung chảy Văn Điển, Cao su Đà Nẵng, Phân bón Bình Điền. Cùng với việc chăm lo đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động, nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động như: Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tổ chức hội thao, Công ty Đạm Ninh Bình tổ chức giải bóng đá nam, nữ, Công ty Ắc quy Tia Sáng tổ chức thi sáng tác và biểu diễn thơ, Công ty Cao su Miền Nam, phân bón Miền Nam tổ chức hội diễn văn nghệ… Ngoài ra, các công đoàn cơ sở còn tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, những vấn đề nóng, bức xúc của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, kịp thời giải quyết và định hướng dư luận xã hội, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Về phía Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, với phương châm mọi hoạt động công đoàn đều hướng về người lao động, luôn lấy người lao động làm trung tâm, đã tổ chức phát động các phong trào thi đua tiêu biểu như: Phát huy ý tưởng sáng tạo, năng suất chất lượng, Xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động… Đã phối hợp cùng Công đoàn Công Thương Việt Nam đi thăm, tặng quà công nhân lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ chính sách theo quy định cho người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, các chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tham gia quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, nhất là các bếp ăn tập thể, cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, việc khám sức khỏe định kỳ. Phối hợp cùng Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị người lao động năm 2017 theo đúng quy định, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động…
Đối với những đơn vị khó khăn, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tới từng cơ sở để làm việc với công đoàn và với Lãnh đạo chuyên môn để tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn. Qua đó nắm bắt diễn biến của từng đơn vị để kịp thời có đề suất với Lãnh đạo Tập đoàn hỗ trợ cho người lao động khó khăn từ nguồn quỹ an sinh xã hội của Tập đoàn. Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã có một số việc làm cụ thể như: Yêu cầu các đơn vị phải luôn quan tâm đến người lao động bằng cách lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động, đảm bảo chế độ lương, nơi ăn ở, công tác an sinh xã hội, chú đến đời sống tinh thần của người lao động… Đề suất với Lãnh đạo Tập đoàn cho các đơn vị khó khăn được miễn đóng các loại quỹ an sinh xã hội năm 2017 và để lại chăm lo cho người lao động tại đơn vị. Đồng thời hỗ trợ kinh phí công đoàn cho các đơn vị để tổ chức các phong trào thi đua và chăm lo cho người lao động trực tiếp. Các phong trào tập trung vào việc phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
Qua các hoạt động của mình, các cấp công đoàn thuộc Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã góp phần xây dựng môi trường làm việc hài hòa, ổn định và an toàn cho người lao động; giúp người lao động thực sự yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp, cống hiến xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ngày một phát triển.

Nguồn: moit.gov.vn