Tăng cường phối hợp kiểm tra

Công đoàn Công Thương Việt Nam hiện đang quản lý và chỉ đạo trực tiếp 16 công đoàn cấp trên cơ sở và 150 công đoàn cơ sở trực thuộc; với hơn 174.000 cán bộ, công nhân viên chức lao động trong ngành, hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau. Lực lượng lao động lớn, đa dạng đòi hỏi công tác kiểm tra An toàn vệ sinh lao động An toàn vệ sinh lao động cũng phải có kỹ thuật, phù hợp với từng khu vực, đối tượng. Hàng năm, Công đoàn Công Thương Việt Nam đều trực tiếp phối hợp cùng với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Trung tâm Y tế Môi trường lao động Công Thương tổ chức kiểm tra về công tác An toàn vệ sinh lao động.

Người lao động ngành Công Thương đều được cấp phát đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động

Từ đầu năm đến nay, công đoàn các tổng công ty đã phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra 198 lượt tại một số cơ sở trực thuộc về An toàn vệ sinh lao động. Các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức kiểm tra 81 lượt tại một số bộ phận, đơn vị về công tác An toàn vệ sinh lao động. Trong đó, công tác kiểm tra tập trung vào việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách về An toàn vệ sinh lao động, việc thực hiện kế hoạch An toàn vệ sinh lao động của người sử dụng lao động, ý thức chấp hành các quy định về an toàn lao động của người lao động, kiểm tra chương trình hoạt động về An toàn vệ sinh lao động của các cấp công đoàn…

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung, các đơn vị cơ bản thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động: 98% số cơ sở đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tích cực giải quyết các chế độ điều trị phục hồi sức khỏe cho công nhân bị suy giảm sức khỏe, bị bệnh nghề nghiệp. Người lao động đều được cấp phát đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động (quần áo, giầy mũ, găng tay, khẩu trang, kính…), một số nơi còn trang bị thêm so với tiêu chuẩn nhà nước để phù hợp với yêu cầu sản xuất. Các chế độ bồi dưỡng độc hại, bồi dưỡng ca 3 đều được các cơ sở thực hiện bằng hiện vật, nhưng tại các cơ sở hoạt động phân tán thì việc thực hiện cũng có khó khăn hơn.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Tuy nhiên, tại một số đơn vị, bộ máy làm công tác An toàn vệ sinh lao động vẫn chưa kiện toàn; một số nơi thực hiện việc xây dựng và thực hiện kế hoạch An toàn vệ sinh lao động chưa đúng quy định; chưa phân định trách nhiệm trong Hội đồng Bảo hộ Lao động và quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh; công tác kiểm tra An toàn vệ sinh lao động còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên…; điều kiện làm việc của người lao động vẫn còn tồn tại các yếu tố nguy hiểm, còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn lao động. 9 tháng đầu năm 2016, số vụ tai nạn lao động đã giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng số vụ có tính chất lặp lại vẫn còn và tập trung vào một số ngành đặc thù.

Để bảo đảm hơn nữa An toàn vệ sinh lao động, Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ tăng cường kiểm tra việc làm, đời sống, thực hiện chế độ với người lao động; nhất là tại một số đơn vị khó khăn, vùng sâu, vùng xa, công việc đặc thù, dễ xảy ra tai nạn lao động. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về quy định An toàn vệ sinh lao động theo xu hướng mới của TPP và các Hiệp định thương mại tự do với các nước... cho cán bộ công đoàn các cấp để nâng cao chất lượng cán bộ, năng lực của tổ chức công đoàn, phù hợp với các yêu cầu mới trong quá trình hội nhập.

Trong năm 2016, Công đoàn Công Thương Việt Nam tiếp tục phối hợp với Công đoàn Chế tạo Úc (AMWU) và Tổ chức nhân dân Úc vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại (APHEDA) tổ chức một số lớp tập huấn, đào tạo về công tác An toàn vệ sinh lao động.

Nhân Tháng Công nhân vừa qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã phối hợp với công đoàn các đơn vị trực tiếp thăm hỏi và tặng quà cho một số công nhân bị tai nạn lao động với tổng số tiền là 72 triệu đồng.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương/Báo Công Thương