Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật và Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đã đến tham dự và phát biểu chúc mừng.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cũng đã gửi lãng hoa chúc mừng CĐCTVN.
Bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Lý Quốc Hùng cho biết, sự hình thành và phát triển của CĐCTVN gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Công Thương. Cách đây 66 năm, cùng với Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đổi tên Bộ Kinh tế thành Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thành lập Ban Công đoàn Công Thương.

Trải qua 66 năm xây dựng và trưởng thành, dưới nhiều tên gọi khác nhau, ngành Công Thương Việt Nam luôn phục vụ đắc lực cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng và đất nước. Tháng 7 năm 2007, với việc đổi mới, kiện toàn bộ máy Chính phủ phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Quốc hội (khóa 12) đã tái lập Bộ Công Thương trên cơ sở hợp nhất Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại. Sự kiện này đã tác động đến hoạt động công đoàn ngành Công Thương. Cùng với tiến trình lịch sử đất nước, Ban Công đoàn Công Thương cũng trải qua sự chia tách và sáp nhập dưới nhiều tên gọi khác nhau.

CĐCTVN chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất Công đoàn Công nghiệp Việt Nam và Công đoàn Thương mại và Du lịch Việt Nam.
Có thể nói, trong quá trình phát triển, CĐCTVN luôn khẳng định vai trò của mình trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cả nước nói chung và ngành Công Thương nói riêng.
Từ khi thành lập đến nay, CĐCTVN đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với các loại hình cơ sở thuộc các thành phần kinh tế, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, CNVCLĐ làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Ghi nhận những thành tích trong 10 năm qua, CĐCTVN đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen. Nhiều tập thể và đoàn viên công đoàn trong Ngành được tặng thưởng Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen và nhiều danh hiệu cao quý khác.
Xứng đáng với niềm tin
Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích CĐCTVN đạt được trong suốt chặng đường 10 năm đồng hành cùng người lao động ngành Công Thương.
Thứ trưởng khẳng định, nhìn lại chặng đường đã qua, các cấp công đoàn trong đoàn trong toàn Ngành đã không ngừng cố gắng đổi mới hoạt động công đoàn; luôn hướng về đoàn viên, lấy quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động làm tiêu chí cho mọi hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả.
Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, năm 2018 và những năm tiếp theo, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn diễn ra phức tạp. Với trọng trách là một ngành có đóng góp quan trọng vào pát triển kinh tế đất nước, để xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước đối với ngành Công Thương, Thứ trưởng đề nghị:
Một là, CĐCTVN cần bám sát sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, phối hợp với Lãnh đạo Bộ đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Ngành, xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua gắn với yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị.
Hai là, chỉ đạo và tăng cường chăm lo lợp ích vật chất và tinh thần cho đoàn viên
Ba là, CĐCTVN tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam.
Bốn là, phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện tốt hơn công tác xã hội từ thiện.
5 năm: Làm lợi trên 20.000 tỷ đồng
Từ phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” do CĐCTVN phát động, các cấp công đoàn đã có nhiều sáng kiến. Thông qua các phong trào thi đua, giai đoạn 2012 – 2017 các đơn vị trong toàn ngành đã có hàng trăm nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 20.000 tỷ đồng, số tiền thưởng cho các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật gần 100 tỷ đồng; tiết kiệm 750 tỷ đồng tiền vật tư nguyên liệu. Ngoài ra nhiều sáng kiến, giải pháp không tính được bằng tiền nhưng có ý nghĩa lớn về mặt xã hội. Từ những sáng kiến đó đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hàng trăm bằng lao động sáng tạo mỗi năm.
Điểm mới là, nếu như trước đây, phần lớn bằng lao động sáng tạo được trao tặng cho các cán bộ lãnh đạo và kỹ thuật thì những năm gần đây số công nhân lao động trực tiếp được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo đã tăng lên rõ rệt.
Thông qua các phong trào thi đua yêu nước do các cấp công doàn trong Ngành tổ chức, phát động, nhiều công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thi công, đem lại ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, bằng bàn tay trí óc và tinh thần lao động hăng say đã góp phần đưa ngành Công Thương phát triển nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế.
Tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập CĐCTVN, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật và Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 công nhân giỏi; thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng và Chủ tịch Công đoàn Công Thương Lý Quốc Hùng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 30 lao động sáng tạo vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thời gian qua.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương