Đoàn công tác đã đến thăm cán bộ, nhân viên Điện lực Tiền Hải (Công ty Điện lực Thái Bình), Trạm 220 kV Thái Thụy (Truyền tải điện Ninh Bình – Công ty Truyền tải điện 1) và Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình (thuộc EVNGENCO 3).
Tại các đơn vị, Đoàn đã kiểm tra công tác chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, cũng như những hoạt động nhân dịp Tháng công nhân và tháng cao điểm hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất, năm 2017.
Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị trong việc chăm lo cho người lao động như: Chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ nhân viên được thực hiện đúng quy định, phù hợp với mức tăng năng suất lao động; các chế độ chính sách mới liên quan đến người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời; bên cạnh đó, các đơn vị đã quan tâm xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh để nâng cao sức khỏe cho người lao động.

  Trong dịp này, đoàn công tác tặng tập thể cán bộ nhân viên Điện lực Tiền Hải và Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình, mỗi đơn vị 30 triệu đồng; tặng Trạm 220 kV Thái Thụy 20 triệu đồng để tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động trong Tháng công nhân này.

Nguồn: moit.gov.vn