Công đoàn ngành Công Thương Bắc Giang đang quản lý trực tiếp 41 công đoàn cơ sở (CĐCS). Những năm qua, công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ đạo CĐCS khối doanh nghiệp (DN) phối hợp với lãnh đạo DN thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực DN; Nghị định của Chính phủ quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc…

Trong báo cáo về kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Bắc Giang Ngô Quyết Thắng thông tin: Hết tháng 6/2017, có 35/41 DN trên địa bàn tỉnh ký thỏa ước lao động tập thể; 100% công nhân lao động được ký hợp đồng lao động đúng luật; 38/41 CĐCS thực hiện đúng quy chế dân chủ; 33/38 DN, công ty có tổ chức hội nghị NLĐ; 28/41 DN có tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với NLĐ. Đáng chú ý, không có vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công nào xảy ra.
Đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), 100% CĐCS tham gia, thực hiện tốt phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”. Điển hình trong phong trào này là Công đoàn Công ty Cổ phần (CP) Thiên Lâm Đạt và Công đoàn Công ty CP May Bắc Giang.
Cùng với việc chú trọng lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, thời gian qua, các CĐCS ngành Công Thương Bắc Giang còn quan tâm, chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Chỉ tính riêng năm 2016, công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS thăm hỏi, tặng quà cho công nhân viên chức lao động thuộc gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau 147 xuất quà, với tổng giá trị 112 triệu đồng. Bên cạnh đó, các CĐCS đã phối hợp với chủ DN giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho công nhân lao động. Đặc biệt chăm lo, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, NLĐ ở xa, có hoàn cảnh khó khăn. Tổ Tư vấn pháp luật của công đoàn ngành luôn tích cực trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Tích cực tổ chức các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thi đua học tập nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp cho công nhân, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…
Chính sự quan tâm sâu sắc của mỗi CĐCS cùng với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, biểu dương khen thưởng kịp thời đối với lao động xuất sắc… đã khiến NLĐ tỉnh Bắc Giang luôn yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với DN.
Để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chỉ tính riêng trong năm 2016, Công đoàn ngành Công Thương Bắc Giang đã thành lập 4 CĐCS, phát triển 1.452 đoàn viên. Tính từ năm 2013 - 2017, ngành đã có 122 sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hơn 7 tỷ đồng cho tỉnh.
Công đoàn Công Thương Việt Nam
 Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương