Cùng đi có các Ban chuyên đề Công đoàn TKV, LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hạ Long và lãnh đạo Công ty CP than Hà Lầm.

Tại Công ty CP than Hà Lầm - Vinacomin, Công đoàn TKV, LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố Hạ Long đã thăm, tặng quà cho công nhân 03 công trường, phân xưởng xuất sắc tiêu biểu, mỗi đơn vị 10 triệu đồng gồm Phân xưởng Sàng tuyển, Công trường Cơ giới hóa Khai thác 1 và Công trường Kiến thiết cơ bản 2; LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh trao 05 suất quà cho 05 gia đình công nhân lao động. Đây là các đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong sản xuất, luôn đạt năng suất, hoàn thành kế hoạch như Công trường Cơ giới hóa Khai thác 1 là đơn vị quản lý vận hành lò chợ cơ giới hóa 600.000 tấn/năm, năm 2016 hoàn thành sản lượng, kế hoạch được giao, có 9 thợ lò có mức lương trên 300 triệu đồng/năm được Công ty và Tập đoàn biểu dương khen thưởng; Công trường Kiến thiết cơ bản 2 có công nhân Phạm Hữu Thiện năm 2016 có mức lương cao nhất Công ty đạt 364 triệu đồng... Trong “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”, các đơn vị đều thể hiện quyết tâm thi đua lao động sản xuất, đảm bảo an toàn, hiệu quả, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Nguyễn Xuân Hán, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV đã đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp hiệu quả giữa chuyên môn và Công đoàn Công ty CP than Hà Lầm trong sản xuất, thực hiện cơ giới hóa và chăm lo việc làm, đời sống của thợ mỏ..., đặc biệt Than Hà Lầm là đơn vị có nhiều thợ lò có mức thu nhập cao cũng như kết quả SXKD và hoạt động công đoàn, phong trào CNVC của các công trường, phân xưởng. Nhân “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ Nhất” năm 2017, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn TKV chúc công nhân các đơn vị sản xuất đạt năng suất, an toàn, hiệu quả, thu nhập của người lao động ngày càng cao, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD và các nội dung trong “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”...

Nguồn: moit.gov.vn