Đại hội Công đoàn Mỏ - Năng lượng Pháp được diễn ra với sự tham gia của 800 đại biểu đến từ các công đoàn thành viên và 32 Đoàn đại biểu Quốc tế, ông Philippe Martinez - Tổng thư ký Liên đoàn Lao động Pháp tham dự và có bài phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã đánh giá và nhận định tình hình, những thách thức hiện nay đối với người lao động làm việc trong ngành Mỏ - Năng lượng Pháp. Đó là những vấn đề về toàn cầu hoá, tư nhân hoá, phân hoá xã hội giàu nghèo và khủng bố; những kết quả đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người lao động trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội đã đưa ra những thông điệp tiếp tục đấu tranh cho việc làm bền vững, công bằng, tuổi nghỉ hưu, phúc lợi xã hội, những thương lượng tập thể cho người lao động và những vấn đề đoàn kết quốc tế của mỗi công đoàn, mỗi quốc gia trên thế giới.

Tại phiên thảo luận quốc tế, đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã có bài phát biểu chia sẻ trước toàn thể Đại hội, nêu ra những kết quả và những kinh nghiệm tổ chức phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, đồng thời đề nghị công đoàn ngành hai nước tiếp tục chia sẻ, có những chương trình hợp tác quốc tế, hỗ trợ lẫn nhau để tổ chức ngày càng hiệu quả và phát triển phong trào công nhân lao động, hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

Tặng quà cho đại biểu nước bạn

Bên lề Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với Tổng thư ký Liên đoàn Lao động Pháp, Trưởng đoàn Đại biểu Công đoàn Mỏ - Năng lượng các nước Pháp, Brazill, Trung Quốc, Palestin… để chào xã giao và trao đổi nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển, vì quyền lợi của người lao động và vì sự phát triển của công đoàn trong bối cảnh hiện nay.

Nguồn: Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam