Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch Công đoàn Bộ, đồng chí Trần Hữu Linh - Bí thư Đảng ủy Văn phòng - Chánh Văn phòng Bộ.
Tại Đại hội, đồng chí Ngô Quang Long – Phó Chủ tịch công đoàn Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2012 -2017 cho biết: Công đoàn Văn phòng Bộ hiện có 174 đoàn viên, sinh hoạt tại 10 tổ Công đoàn là các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng Bộ. Đoàn viên Công đoàn Văn phòng đông, gồm nhiều lứa tuổi và trình độ khác nhau, làm việc ở nhiều bộ phận và nhiều địa điểm khác nhau nên rất khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động công đoàn.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù điều kiện làm việc và đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Văn phòng, chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Bộ đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Văn phòng Bộ. Công đoàn Văn phòng Bộ đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền để bàn các giải pháp đảm bảo điều kiện làm việc, ổn định và không ngừng cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, lao động trong Văn phòng, tạo điều kiện để anh, chị em yên tâm phấn khởi tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 nhìn chung đời sống của đoàn viên Công đoàn Văn phòng Bộ tương đối ổn định và từng bước được cải thiện, các quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động được đảm bảo, mọi người thực sự tin tưởng, phấn khởi, yên tâm trong công tác
Trong nhiệm kỳ qua, phong trào công chức, viên chức Văn phòng Bộ đã đạt được những kết quả to lớn, xong vẫn còn những hạn chế nhất định đó là: Chất lượng công tác chuyên môn ở một số đơn vị chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay như công tác vệ sinh môi trường, công tác sửa chữa, khắc phục sự cố máy móc, thiết bị; Một bộ phận cán bộ, công chức chưa chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chưa thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan, chưa có ý thức cao trong việc học tập, nâng cao trình độ của bản thân; Công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình giải quyết nhiệm vụ được giao của các đơn vị mặc dù đã được thực hiện thường xuyên nhưng khả năng tự động cập nhật thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin còn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; Việc tham gia các phong trào của các đơn vị chưa đồng đều, chưa nhiệt tình.
Tại Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Văn Bộ đã làm được trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Văn phòng Bộ là tổ chức công đoàn có tầm quan trọng, là hạt nhân, lòng cốt của Công đoàn Bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa nhấn mạnh, tại thời điểm Văn Bộ đang tích cực sắp xếp lại bộ máy tổ chức, đề nghị lãnh đạo Văn phòng cần sớm có ý kiến với lãnh đạo Bộ, ổn định tổ chức để anh, chị, em yên tâm công tác. Ban chấp hành công đoàn phải là cầu nối giữa người lao động, luôn là chỗ dựa tin cậy cho người lao động trong đơn vị.
Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Trần Hữu Linh
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Trần Hữu Linh biểu dương các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đồng chí, báo cáo công đoàn cần cụ thể hóa, định lượng cho những mục tiêu cụ thể ví dụ như kế hoạch nghỉ mát cho đoàn viên công đoàn hàng năm; công tác cán bộ nữ cần được quan tâm hơn nữa; tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn có nhiều cơ hội được học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn…
Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay khi Văn phòng Bộ đang khẩn trương ổn định bộ máy tổ chức, đồng chí rất chia sẻ với tâm tư, nguyện vọng của các công đoàn viên, mong rằng các công đoàn viên cần có những sáng kiến để nâng cao chất lượng công việc, giúp Văn phòng Bộ nói riêng và Bộ nói chung sớm đi vào nền nếp. Đồng chí Trần Hữu Linh đề nghị Ban Chấp hành cùng lãnh đạo Văn phòng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đáp ứng được mong mỏi của công đoàn viên cũng như chủ động, sáng tạo hơn nữa trong công tác công đoàn.
Đại hội đã bầu ra 7 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2017 -2022: (1) Ông Nguyễn Như Diễm; (2) Bà Lê Thị Song Hà; (3) Bà Lê Hoàng Lan; (4) Ông Nguyễn Đình An; (5) Ông Ngô Quang Long; (6) Ông Lê Hoàng Sơn; (7) Ông Bùi Huy Cường.
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương