Chính phủ cần xem xét sẽ diễn ra trước một đánh giá toàn diện của AANZFTA của New Zealand, Úc và các nước ASEAN vào năm 2017. Đánh giá này sẽ giúp chính phủ hiểu rõ hơn về quan điểm kinh doanh đang diễn biến tại New Zealand, Hiệp định AANZFTA đã hoạt động ra sao và những gì nên được thực hiện để tối đa hóa lợi ích của nó đối với các doanh nghiệp New Zealand. Chính phủ muốn sử dụng kết quả thu thập để xem xét sắp tới để đảm bảo AANZFTA đang và tìm kiếm những cải tiến tốt đối với việc khai thác triệt để những lợi ích cho các doanh nghiệp New Zealand ở mức tối đa. Trước đây, chính phủ đã lấy ý kiến về việc thỏa thuận này đã được triển khai ra sao và cần làm những gì có thể được để tối đa hóa lợi ích của nó đối với các doanh nghiệp New Zealand.
Trong năm 2017, Chính phủ New Zealand, Australia và mười quốc gia Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ khởi động một đánh giá toàn diện của Hiệp định Thương mại tự do AANZFTA. 12 nước tham gia HĐ AANZFTA tạo thành thị trường rộng lớn với dung lượng lên tới 600 triệu người, với quy mô kinh tế lên tới 2,65 nghìn tỷ USD (3,5 nghìn tỷ NZ$) và đặc biệt liên quan đến ngành công nghiệp sữa như sữa bột, pho mát và các sản phẩm từ sữa là những sản phẩm xuất khẩu chủ đạo của New Zealand tới khu vực ASEAN. Việc áp dụng các quy tắc thương mại tự do và minh bạch hơn của HĐ này đã giúp phát triển thương mại của New Zealand với ASEAN mở rộng thêm 25% từ 12 tỷ $ (năm 2010) lên hơn 15 tỷ $ (năm 2015).
Kể từ khi có hiệu lực vào năm 2010, AANZFTA đã giảm và loại bỏ thuế quan trên nhiều mặt hàng xuất khẩu của New Zealand vào thị trường Đông Nam Á chủ chốt, và dự kiến sẽ tiết kiệm chi phí 71 triệu NZ$ cho các nhà xuất khẩu New Zealand trong năm nay và dự kiến sẽ tăng lên khoảng 96 triệu $ một khi loại bỏ hoàn toàn thuế quan sau năm 2020.
Tuy nhiên, từ góc độ New Zealand, không phải là tất cả các doanh nghiệp tận dụng AANZFTA khi xuất khẩu sang ASEAN ngoài việc hưởng lợi từ hạ thấp hàng rào thuế quan, các nhà xuất khẩu của cả hàng hóa và dịch vụ cũng phải đối mặt với một số lượng ngày càng tăng của các hàng rào phi thuế quan như hạn ngạch nhập khẩu, trợ cấp, sự chậm trễ thủ tục hải quan và các rào cản kỹ thuật khác.
Khi ký kết AANZFTA, 12 các bên tham gia thỏa thuận dự kiến rằng AANZFTA sẽ là một "tài liệu sống", có khả năng đáp ứng nhu cầu và tình hình kinh tế đang tiến triển trong khu vực. Trong bối cảnh kinh tế khu vực đã có thêm một số phát triển quan trọng kể từ khi thực thi HĐ này như: Hiệp định TPP đã ký kết trong 2016, các cuộc đàm phán hướng tới quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) tiến triển, và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã hình thành…
Do đó, nhu cầu để đánh giá tổng thể lại HĐ này tới nay là cần thiết. Quá trình lấy ý kiến công chúng New Zealand sẽ đóng cửa vào ngày 2/12/2016. Thông tin thêm về việc xem xét và những vấn đề quan tâm cụ thể có thể tra cứu trên trang web của Bộ Ngoại giao và Thương mại NZ (MFAT).
Nguồn: Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương/Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương