Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) giới thiệu danh sách cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ cập nhật đến ngày 28/7/2017 để bạn đọc tham khảo.

Chi tiết, xem tại đây.

Cục Hóa chất

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương