Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng sang Séc trong 2 tháng đầu năm 2016: Dệt may; giày dép; hóa chất; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; phương tiện vận tải và phụ tùng; thủy sản; gỗ và sản phẩm gỗ; cao su; túi xách, ví, vali, mũ và ôdù…Trong đó đạt giá trị xuất khẩu lớn nhất là mặt hàng giày dép, trị giá 7,75 triệu USD, giảm 9,95% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 32% tổng trị giá xuất khẩu.

Đứng thứ hai là mặt hàng phương tiện vận tải và phụ tùng, trị giá 2,18 triệu USD, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ 3 là mặt hàng thủy sản, trị giá 1,53 triệu USD, giảm 22,77%.

Một số mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng xuất khẩu: xuất khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 12,9%; túi xách, ví, vali,mũ ô dù tăng 17,23% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp Việt Nam nên tích cực tiếp cận thị trường thông qua việc tham gia vào các triển lãm, các hội chợ, các chương trình xúc tiến thương mại sang thị trường Séc nói riêng và thị trường Đông Âu nói chung.

Số liệu của Tổng cục hải quan về xuất khẩu sang Séc 2 tháng năm 2016

Mặt hàng XK

Trị giá (USD)

Trị giá (USD)

+/-(%)

2Tháng/2016

2Tháng/2015

Trị giá

Tổng

24.789.402

24.714.466

+0,3

Giày dép các loại

7.759.678

8.617.540

-9,95

Phương tiện vận tải và phụ tùng

2.183.296

2.742.683

-20,4

Hàng thủy sản

1.535.864

1.988.580

-22,77

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác

1.358.932

1.203.686

+12,9

Túi xách, ví, vali, mũ và ôdù

1.139.354

971.857

+17,23

Hàng dệt may

893.288

1.593.616

-43,95

Hóa chất

737.666

1.319.035

-44,08

Bánh kẹo và các sản phẩm ngũ cốc

163.799

180.058

-9,03

Gỗ và sản phẩm gỗ

139.398

179.084

-22,16