Sau 90 ngày kể từ ngày Cục QLCT ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Thông tư 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục QLCT thông báo về việc đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 Lô 10B đường Trung Yên 9, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: PHẠM THANH TÙNG.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 015/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 08 tháng 01 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần 10 ngày 23 tháng 9 năm 2016.

 2. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Người liên hệ: Phạm Thanh Tùng, chức vụ: giám đốc công ty, điện thoại 043 5551368/ 0913 806 641.

3. Thông tin liên hệ tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Người liên hệ: Phạm Thanh Tùng, chức vụ: giám đốc công ty, địa chỉ: 19 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại 043 5551368/ 0913 806 641.

4. Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do Công ty dừng hoạt động bán hàng đa cấp.

Tính đến nay, Cục QLCT chưa tiếp nhận bất kỳ đơn nào của người tham gia bán hàng đa cấp yêu cầu Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam giải quyết quyền lợi hợp pháp phát sinh từ hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục QLCT đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam có quyền thông báo đến Cục QLCT về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục QLCT trong thời hạn nêu trên, Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại CNT Việt Nam được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia.

Cục Quản lý cạnh tranh

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương