Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế gưới, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài diễn ra khốc liệt hơn. Vì vậy, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình,. Một trong những cấn đề được cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước hết sức quan tâm là hoạt động định giá tài sản thương hiệu. Đây cũng là nhu cầu thiết thực đối với cac doanh nghiệp thuôc mọi thành phần kinh tế ở Việt Nam.
Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú phát biểu khai mạc Diễn đàn
Thương hiệu được coi là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Thậm chí tại nhiều doanh nghiệp tài sản thương hiệu lớn hơn tài sản vật chất. Do vậy, việc định giá giá trị thương hiệu theo tiêu chuẩn tài chính hết sức quan trọng gó phần giảm thiểu cho Nhà nước về thất thoát trong quá trình cổ phần hóa và tránh cho doanh nghiệp thiệt thòi trong quá trình cạnh tranh, nhượng quyền thương mại, mua bán sáp nhập... Có thể xem định giá thương hiệu hiện nay là hoạt động cần thiết đồng thời là định hướng ưu tiên cùa mỗi doanh nghiệp.
Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam 2017 có nhiều diễn giả nổi tiếng là lãnh đạo đại diện các công ty nghiên cứu thị trường, công ty định giá thương hiệu và các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực thương hiệu. Chủ đề mà các diễn giả hướng tới là "Vai trò của hoạt động định giá tài sản thương hiệu" cũng như "Thực trạng về nhu cầu và những thách thức khi tiến hành hoạt động định giá thương hiệu" tại Việt Nam. Ngoài ra, Diễn đàn còn đi sâu khai thác cũng như giải đáp những thắc mắc về bài toán thương hiệu tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Giám đốc điều hành Brand Finace châu Á - Thái Bình Dương Samir Dixit
Ông Samir Dixit - Giám đốc điều hành Brand Finace châu Á - Thái Bình Dương cho biết: "Thương hiệu là tài sản có giá trị nhất trong hoạt động kinh doanh, nhưng ít được các nhà quản lý - những người bận rộn với việc thúc đẩy sản xuất bán hàng và lợi nhuận - quan tâm. Đó không phải là thứ căn bản khiến các cổ đông quay trở lại". Theo đó ""Quản lý thương hiệu là điều quan trọng để thúc đẩy việc định giá cổ phiếu, sáp nhập và mua bán cũng như tăng khả năng cạnh tranh trong khu vực, toàn cầu. Vì vậy phương pháp tiếp cận quản lý thương hiệu cơ bản phải thay đổi với việc tập trung mạnh hơn vào đo lường giá trị kinh tế và sự trở lại của cổ động mà thương hiệu có thể mang đến".
Các quan điểm, mục tiêu trong chủ đề mà Diễn đàn hướng tới "Định giá tài sản thương hiệu trong bối cảnh hội nhập quốc tế" được thảo luận tại Diễn đàn sẽ tạo cơ hội cho các nhà quản lý, nhà đầu tư và các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác để phát triển thương hiệu bền vững, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, nâng cao ý thức của mỗi doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị tài sản thương hiệu. Qua đó quảng bá và xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam ngày càng vững mạnh trên trường quốc tế. Đó cũng là mục đích chính của Chương trình Thương hiệu Quốc gia - Chương trình duy nhất của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương (cụ thể là Cục Xúc tiến thương mại) là cơ quan thường trực triển khai.

Nguồn: Hồng Hạnh/Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương