Đón tiếp và làm việc cùng Đoàn kiểm tra, về phía Bộ Công Thương có Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Đặng Hoàng An và Lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao - Trưởng Đoàn kiểm tra cho biết theo kế hoạch kiểm tra, Đoàn sẽ làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và 03 đơn vị thuộc Bộ về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhất trí với Kế hoạch của Đoàn kiểm tra. Bộ trưởng giao Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lý Quốc Hùng, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Phan Văn Bản là đầu mối của Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trực tiếp liên hệ, phối hợp với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư.

Theo Chương trình của Đoàn, sau khi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Đoàn sẽ làm việc với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Xuất nhập khẩu. Tháng 7, kết thúc quá trình làm việc tại Bộ Công Thương, Đoàn sẽ tổng hợp và có kết quả cuối cùng.

Nguồn: Moit.gov.vn