Bộ Công Thương trân trọng giới thiệu Danh sách Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo được cập nhật đến ngày 5/11/2020.

Chi tiết danh sách xin vui lòng xem tại đây.

Cục Xuất nhập khẩu

 

 
 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương