Theo đó, hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn năm 2017 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2017, được phân ra làm 2 nhóm nghề gồm: nhóm Quản lý vận hành đường dây và trạm; và nhóm Trưởng ca nhà máy điện.
Theo Chỉ thị Liên tịch, các đội thi tham gia Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn phải là những đội thi đã đạt thành tích cao nhất tại hội thi cấp Tổng công ty. Đối tượng dự thi là các cá nhân thuộc biên chế của các đơn vị, trừ những người đã từng đạt giải Nhất, Nhì, Ba và đạt danh hiệu Thợ giỏi tại Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn trước đây.
Nhóm Quản lý vận hành đường dây và trạm giành cho khối các Tổng công ty phân phối điện được giao cho Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVN HCMC) đăng cai tổ chức. Mỗi Tổng công ty được chọn 3 đội thi (đội quản lý vận hành trạm biến áp 110 kV; đội quản lý vận hành đường dây 110 kV; đội quản lý vận hành đường dây và trạm trung, hạ thế) để đại diện tham dự.
Nhóm Quản lý vận hành đường dây và trạm giành cho khối Truyền tải điện được giao cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) đăng cai tổ chức. Mỗi Công ty Truyền tải điện chọn 2 đội thi (đội Quản lý vận hành Trạm biến áp 220-500 kV; đội Quản lý vận hành đường dây 220kV – 500 kV) để tham dự Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn.
Nhóm nghề Trưởng ca nhà máy điện giành cho các Công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn và các Công ty phát điện trực thuộc các Tổng công ty phát điện (Genco) được chọn 1 trưởng ca vận hành Nhà máy điện để tham dự. Tổng công ty Phát điện 3 (EVN GENCO3) được đăng cai tổ chức Hội thi cấp Tập đoàn, trong đó nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ sẽ tổ chức Hội thi trưởng ca nhiệt điện; Công ty phát triển Thủy điện Sê San tổ chức Hội thi trưởng ca thủy điện.
Hội thi Thợ giỏi được EVN tổ chức định kỳ 3 năm/lần (lần đầu tiên tổ chức vào năm 2011; lần thứ 2 tổ chức năm 2014). Hội thi là dịp để đánh giá chất lượng đội ngũ lao động trực tiếp làm cơ sở cho việc đào tạo và nâng cao chất lượng lao động đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội và thúc đẩy năng suất chất lượng, hiệu của của ngành Điện Việt Nam trong thời gian tới.

Nguồn: Báo Công Thương điện tử