Tham dự Lễ hưởng ứng có đại diện lãnh đạo Cục An toàn Kỹ thuật và môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương, Cục An toàn Bộ Lao động; đại diện cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Ninh. Về phía ngành điện có đại diện lãnh đạo chuyên môn của EVN, EVNNPC và đông đảo cán bộ, công nhân ngành điện của EVNNPC tại 27 tỉnh miền Bắc.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Dư Cao Minh - Phó Tổng giám đốc EVNNPC -cho biết, an toàn lao động là yêu cầu, là nguyện vọng chính đáng của người lao động, là hạnh phúc của gia đình, xã hội và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chăm lo tốt đến đời sống người lao động, đảm bảo an toàn lao động là yêu cầu thiết thực của các hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
Trong nhiều năm qua, Tổng công ty đã hết sức chú trọng công tác này, thông qua việc đầu tư hàng trăm tỷ đồng mỗi năm để mua sắm máy móc, thiết bị, trang bị bảo hộ; tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn; tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người quản lý cũng như người lao động về công tác an toàn.
Năm 2017, là năm đầu tiên Thủ tướng Chính phủ quyết định nâng tuần an toàn vệ sinh lao động thành Tháng ATVSLĐ với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”. Với trách nhiệm của một doanh nghiệp nhà nước, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNNPC đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai thực hiện thông qua việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho CNVCLĐ về công tác ATVSLĐ; vận động CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị.