Cụ thể:

(TÊN HÀNG HÓA

QUY CÁCH,

CHẤT LƯỢNG

ĐƠN VỊ

TÍNH

GIÁ BÁN LẺ

KHUYẾN NGHỊ (đ)

(đã bao gồm thuế GTGT)

SP Dielac Alpha 1

HT 400g

Hộp thiếc

117.000

SP Dielac Alpha 1

HT 900g

Hộp thiếc

207.000

SP Dielac Alpha 2

HG 400g

Hộp giấy

101.000

SP Dielac Alpha 2

HT 400g

Hộp thiếc

114.000

SP Dielac Alpha 2

HT 900g

Hộp thiếc

216.000

SP Dielac Alpha 3

HG 400g

Hộp giấy

82.500

SP Dielac Alpha 3

HT 400g

Hộp thiếc

102.000

SP Dielac Alpha 3

HT 900g

Hộp thiếc

192.000

SP Dielac Alpha 3

HT 1500g

Hộp thiếc

304.000

SP Dielac Alpha 4

HG 400g

Hộp giấy

82.500

SP Dielac Alpha 4

HT 400g

Hộp thiếc

102.000

SP Dielac Alpha 4

HT 900g

Hộp thiếc

192.000

SP Dielac Alpha 4

HT 1500g

Hộp thiếc

302.500

SP Dielac Alpha Gold 1

HT 400g

Hộp thiếc

146.000

SP Dielac Alpha Gold 1

HT 900g

Hộp thiếc

288.000

SP Dielac Alpha Gold 2

HG 400g

Hộp giấy

120.000

SP Dielac Alpha Gold 2

HT 400g

Hộp thiếc

142.000

SP Dielac Alpha Gold 2

HT 900g

Hộp thiếc

283.500

SP Dielac Alpha Gold 3

HG 400g

Hộp giấy

110.500

SP Dielac Alpha Gold 3

HT 400g

Hộp thiếc

128.000

SP Dielac Alpha Gold 3

HT 900g

Hộp thiếc

256.500

SP Dielac Alpha Gold 4

HG 400g

Hộp giấy

108.000

SP Dielac Alpha Gold 4

HT 900g

Hộp thiếc

250.500

SP Dielac Grow 1+

HT 400g

Hộp thiếc

129.000

SP Dielac Grow 1+

HT 900g

Hộp thiếc

256.500

SP Dielac Grow 2+

HG 400g

Hộp giấy

108.000

SP Dielac Grow 2+

HT 400g

Hộp thiếc

126.500

SP Dielac Grow 2+

HT 900g

Hộp thiếc

250.500

SP Dielac Grow Plus đỏ 1+

HG 400g

Hộp giấy

139.000

SP Dielac Grow Plus đỏ 1+

HT 900g

Hộp thiếc

318.000

SP Dielac Grow Plus đỏ 2+

HG 400g

Hộp giấy

136.500

SP Dielac Grow Plus đỏ 2+

HT 900g

Hộp thiếc

316.000

SP Dielac Grow Plus Xanh 1+

HG 400g

Hộp giấy

103.000

SP Dielac Grow Plus Xanh 1+

HT 900g

Hộp thiếc

239.000

SP Dielac Grow Plus Xanh 2+

HG 400g

Hộp giấy

101.500

SP Dielac Grow Plus Xanh 2+

HT 900g

Hộp thiếc

237.000

SP Optimum Gold 1

HT 400g

Hộp thiếc

196.500

SP Optimum Gold 1

HT 900g

Hộp thiếc

407.000

SP Optimum Gold 2

HT 400g

Hộp thiếc

194.500

SP Optimum Gold 2

HT 900g

Hộp thiếc

403.000

SP Optimum Gold 3

HT 400g

Hộp thiếc

187.500

SP Optimum Gold 3

HT 900g

Hộp thiếc

391.000

SP Optimum Gold 3

HT 1500g

Hộp thiếc

608.500

SP Optimum Gold 4

HT 400g

Hộp thiếc

176.000

SP Optimum Gold 4

HT 900g

Hộp thiếc

354.500

SP Optimum Gold 4

HT 1500g

Hộp thiếc

561.500

SP Dielac Học Đường Túi 1 Kg

T 1000g

Túi

176.000

SP Optimum Comfort

HT 400g

Hộp thiếc

224.400

SUDD Dielac Grow

180ML

Hộp giấy

11.000

SUDD Dielac Grow

110ML

Hộp giấy

7.260

SUDD Dielac Alpha Gold

180ML

Hộp giấy

11.000

SUDD Dielac Alpha Gold

110ML

Hộp giấy

7.260

SUDD Dielac Grow Plus

180ML

Hộp giấy

11.000

SUDD Dielac Grow Plus

110ML

Hộp giấy

7.260

SUDD Optimum Gold

180ML

Hộp giấy

13.200

SUDD Optimum Gold

110ML

Hộp giấy

7.920

SP Dielac Pedia 1+

HT 900g

Hộp thiếc

294.540

SP Dielac Pedia 2+

HT 900g

Hộp thiếc

294.540

RiDIELAC Gạo Sữa

HG 200g

Hộp giấy

42.700

RiDIELAC Gạo Trái Cây

HG 200g

Hộp giấy

49.600

RiDIELAC Yến mạch sữa

HG 200g

Hộp giấy

53.000

RiDIELAC 3 vị ngọt

HG 200g

Hộp giấy

49.600

RiDIELAC Bò Rau Củ

HG 200g

Hộp giấy

52.000

RiDIELAC Gà Rau Củ

HG 200g

Hộp giấy

52.000

RiDIELAC Heo Bó Xôi

HG 200g

Hộp giấy

52.000

RiDIELAC Heo Cà Rốt

HG 200g

Hộp giấy

52.000

RiDIELAC Lươn cà rốt đậu xanh

HG 200g

Hộp giấy

52.000

RiDIELAC Cá hồi bông cải xanh

HG 200g

Hộp giấy

59.000

RiDIELAC Yến mạch gà đậu Hà Lan

HG 200g

Hộp giấy

62.300

RiDIELAC Gạo Sữa

HT 350g

Hộp thiếc

65.800

RiDIELAC Yến mạch sữa

HT 350g

Hộp thiếc

86.500

RiDIELAC Bò Rau Củ

HT 350g

Hộp thiếc

82.000

RiDIELAC Gà Rau Củ

HT 350g

Hộp thiếc

82.000

RiDIELAC Heo Bó Xôi

HT 350g

Hộp thiếc

82.000

RiIDELAC Heo Cà Rốt

HT 350g

Hộp thiếc

82.000

RiDIELAC Lươn cà rốt đậu xanh

HT 350g

Hộp thiếc

82.000

RiDIELAC Cá hồi bông cải xanh

HT 350g

Hộp thiếc

94.700

RiDIELAC Yến mạch gà đậu Hà Lan

HT 350g

Hộp thiếc

101.500

RiDIELAC 4 Vị Mặn

HG 200g

Hộp giấy

56.100

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương