Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương trong việc rà soát sự ảnh hưởng của Dự thảo Nghị định bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia Indonesia cho giấy và giấy bìa sử dụng để bao gói thực phẩm đối với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm bao gói bằng giấy và giấy bìa của Việt Nam sang Indonesia, Vụ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Dự thảo Nghị định nêu trên của Indonesia để lấy ý kiến góp ý.

Dự thảo Nghị định, xem  tại đây.

Ý kiến góp ý xin gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: hangNTD@moit.gov.vn.

Vụ Khoa học và Công nghệ

Nguồn: Moit.gov.vn