30 năm qua, công tác xây dựng đảng trong các trường đại học, cao đẳng của Thủ đô đã góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tạo niềm tin và động lực cho trí thức cống hiến, xây dựng phát triển xã hội, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
Năm 1987, khi mới thành lập, Ban Cán sự Đảng các trường đại học và cao đẳng Hà Nội có 29 đảng bộ, chiếm 1/3 tổng số tổ chức Đảng ở các trường đại học, cao đẳng trong cả nước và phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đất nước bắt đầu đổi mới, kinh tế khó khăn. Từ đó, xuất hiện những cách suy nghĩ, cách đánh giá của đảng viên, đặc biệt ở khối các trường đại học, cao đẳng rất khác nhau.
Phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, sát sao của từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, Ban Cán sự Đảng các trường đại học và cao đẳng Hà Nội đã hoàn thành tốt sứ mệnh, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo hiệu quả công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, tổ chức, công tác học sinh - sinh viên. Các trường đại học mất đoàn kết được tiến hành củng cố kiện toàn, xây dựng chương trình hành động, dần đi vào ổn định phát triển.
Thực hiện tốt giáo dục chính trị, tư tưởng
Dưới sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Thường trực Thành ủy Hà Nội, từ Ban Cán sự Đảng các trường đại học và cao đẳng Hà Nội trước đây đến Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội hiện nay đều chú trọng thực hiện tốt giáo dục chính trị, tư tưởng; tập trung chỉ đạo tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước. Việc quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tổ chức nghiêm túc, kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên; nội dung, phương thức triển khai được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn và đặc thù đào tạo của từng trường. Từ năm 2010 đến nay, trung bình hàng năm, toàn Khối tổ chức khoảng 200 lớp cho 50.000 lượt cán bộ, giảng viên, đảng viên.
Thực hiện tốt các chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng luôn được quan tâm, triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động; tạo không khí thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động.
Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh
Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng ở cơ sở, công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh được Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội coi là nhiệm vụ thường xuyên. Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai đồng bộ, bài bản, công khai, minh bạch; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt cán bộ trong nguồn quy hoạch, đảm bảo vững vàng về tư tưởng, có chuyên môn giỏi, tâm huyết với nghề.
Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ về xây dựng Đảng cũng được quan tâm. Sau mỗi kỳ đại hội đảng, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã tổ chức quán triệt, thi hành Điều lệ Đảng cho hơn 3.000 lượt ủy viên ban chấp hành và bí thư chi bộ trực thuộc cơ sở; hàng năm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho gần 800 bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở cơ sở.
Công tác phát triển đảng viên mới ở các trường đại học, cao đẳng Hà Nội hiện nay luôn là điểm sáng của Đảng bộ Thành phố. Với số lượng lớn sinh viên, cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học, hàng năm, các trường có trên 11.000 quần chúng ưu tú được học lớp bồi dưỡng nhận thức; kết nạp được trên 2.200 đảng viên mới, bổ sung nguồn đảng viên trí thức tiêu biểu cho Thủ đô và đất nước. Số đảng viên mới kết nạp của Đảng bộ Khối chiếm từ 10-15% tổng số đảng viên mới của Đảng bộ Thành phố Hà Nội.
Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội luôn phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới giáo dục, đào tạo. Chất lượng đào tạo được cải thiện qua từng năm với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xây dựng và cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngày càng tăng. Nghiên cứu khoa học bám sát định hướng phát triển khoa học công nghệ của đất nước và nhu cầu thực tiễn của xã hội. Hợp tác quốc tế đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc, đổi mới phù hợp với yêu cầu xã hội. Từ năm 2010 đến nay, trung bình mỗi năm, toàn khối có trên 60.000 sinh viên hệ chính quy, hơn 10.000 học viên cao học, 400 nghiên cứu sinh tốt nghiệp với chất lượng ngày càng cao, bổ sung thêm cho Thủ đô và đất nước nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp, dần đáp ứng yêu cầu hội nhập.
Từ nhiệm vụ chuyên môn, các trường trong Khối đã đề xuất nhiều luận cứ khoa học cho việc xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ động phối hợp, tham gia thực hiện những dự án về đào tạo, xây dựng, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, tích cực chuyển giao công nghệ, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.
Hoạt động đoàn thể trong Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội luôn có nhiều đổi mới, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, hội viên. Đặc biệt, công tác Đoàn và phong trào sinh viên luôn là điểm sáng của phong trào Thanh niên Thủ đô cũng như cả nước. Với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, trung bình hàng năm có trên 45.000 đoàn viên, sinh viên trong Khối đăng ký hiến máu nhân đạo, thu được hơn 25.000 đơn vị máu, đóng góp cho ngân hàng máu của Thành phố. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” mỗi năm có hơn 9.000 lượt tình nguyện viên tham gia, giúp đỡ hơn 160.000 thí sinh và người nhà thí sinh thông tin về nhà trọ, địa điểm thi, suất ăn miễn phí... tiếp tục để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với nhân dân.
Phát huy tinh thần Đoàn kết – Trí tuệ - Đổi mới
Trong những năm tới, nền giáo dục nước nhà phát triển trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều thay đổi nhanh chóng. Việc hội nhập quốc tế và khu vực, dỡ bỏ nhiều rào cản trong đào tạo nguồn nhân lực và có sự chuyển dịch lao động. Cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế tri thức ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy nền giáo dục trên thế giới và khu vực. Tuy nhiên, các trường đại học, cao đẳng Hà Nội cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trong giải quyết mối quan hệ giữa phát triển số lượng với yêu cầu nâng cao chất lượng; xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục – đào tạo.
Trước thời cơ và thách thức mới, Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội (nhiệm kỳ 2015-2020) đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên, sinh viên phát huy tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.
Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lãnh đạo, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng giáo dục – đào tạo; khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, nguồn lực để nâng cao vị trí các trường đại học, cao đẳng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Nguồn: Tố Quyên/dangcongsan.vn