Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào được ký kết trên tinh thần quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt, cùng với các lợi ích và quan hệ khu vực chung của hai Bên. Nhắc lại Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký tại Viêng Chăn ngày 03 tháng 3 năm 2015 và Hiệp định về Hợp tác Song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào ký tại Hà Nội ngày 21 tháng 01 năm 2015; Mong muốn phát triển thương mại biên giới để tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước và nâng cao đời sống của người dân sinh sống trong vùng biên giới của hai nước; Việt Nam và Lào đã ký Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Hiệp định Thương mại biên giới giữa hai nước được ký kết với mục tiêu dành ưu đãi đặc thù cho thương mại viên giới giữa hai Bên, góp phần thúc đẩy kim nagchj thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào, tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại và hội nhập khu vực ASEAN và Tiểu vùng Mê-kông Mở rộng (GMS). Phát triển các cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam và Lào trở thành những của ngõ và cầu nối trung chuyển hàng hóa giữa các nước trong khu vực và thế giới cũng như phục vụ thuận lợi hóa thương mại trong khu vực. Tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư qua biên giới giữa Việt Nam và Lào, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Thúc đẩy mối quan hệ chặc chẽ giữa các tỉnh biên giới hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, xã hội và văn hóa, góp phần xây dựng đường biên giới trên đất liền giữa hai nước trở thành đường biên giới của giao lưu, hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, v.v...

Hiệp định có hiệu lực từ ngày 02 tháng 1 năm 2016.

Chi tiết toàn văn Hiệp định xem tại đây.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương/ Vụ Thương mại biên giới và Miền núi