Tham dự hội nghị sẽ có hơn 1000 đại biểu là lãnh đạo, đại diện của các tổ chức, phòng kinh doanh, thương mại quốc tế, các doanh nghiệp và các quan chức Chính phủ trong đó có những nhân vật có tiếng nói, có ảnh hưởng trên trường quốc tế từ hơn 110 nước trên thế giới.
Hội nghị sẽ là nơi diễn ra các cuộc trao đổi kiến thức, chia sẻ các bài học thành công và khám phá các cơ hội kinh doanh. Các diễn giả tại hội nghị là những chuyên gia hàng đầu, những lãnh đạo nổi tiếng, sẽ trình bày các báo cáo về một loạt những chủ đề đang tác động đến hoạt động kinh doanh thương mại hiện nay.
Điểm nhấn của hội nghị sẽ là những nội dung được trao đổi trong ngày 21/9/2017, ngày cuối cùng của Hội nghị. Phiên họp này sẽ đề cập 7 chủ đề đã, đang và sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh như sự thay đổi cán cân quyền lực trên thế giới, vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp, những kỹ năng cần thiết để đối phó thách thức và nắm bắt cơ hội, đổi mới mô hình kinh doanh, cách thức gia tăng sự trung thành của khách hàng, những phẩm chất cốt lõi của người lãnh đạo trong thế kỷ 21 và những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 
Bên cạnh hội nghị sẽ có khu trưng bày sản phẩm hàng hóa và dịch vụ dành cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham dự Hội nghị. Đây là cơ hội cho các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam quảng bá hàng hoá, dịch vụ và môi trường đầu tư.
Xem chi tiết về thiết kế gian hàng và chi phí trưng bày sản phẩm tại đây: https://worldchamberscongress.org/exhibition/ .

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Ô-xtơ-rây-li-a