Tái đăng cai APEC sau 11 năm, với phương châm phối hợp cùng các nền kinh tế thành viên trong khu vực xây dựng một cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương hoà bình, ổn định, phát triển, kết nối và thịnh vượng, sau khi thảo luận và được sự ủng hộ cao của các thành viên APEC, Việt Nam đã xác định chủ đề của năm APEC 2017 là: “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.

Để cụ thể hóa chủ đề này, Việt Nam cũng đã đưa ra 4 ưu tiên, tập trung vào các nội dung mà APEC đang chú trọng hợp tác trong thời gian qua như: (i) Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo; (ii) Tăng cường liên kết kinh tế khu vực; (iii) Nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong kỷ nguyên số; (iv) Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu v.v.

Là một trong những Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành quan trọng nhất được tổ chức thường niên, Hội nghị MRT 23 sẽ tập trung rà soát việc triển khai chủ đề và các ưu tiên của năm APEC 2017, đồng thời cho chỉ đạo về: Các hoạt động về kinh tế - thương mại trong khuôn khổ hội nhập kinh tế khu vực;  Những nỗ lực của APEC để ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mà đại diện là Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hướng tới thành công của Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 11, sẽ được tổ chức vào tháng 12 tại Ác-hen-ti-na;  Các sáng kiến về thúc đẩy tăng trưởng  bền vững, sáng tạo và bao trùm; phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong kỷ nguyên số.

Chỉ đạo của các Bộ trưởng sẽ là cơ sở để Việt Nam phối hợp với các thành viên APEC hoàn thiện những đề xuất, sáng kiến trình lên Hội nghị Cấp cao APEC được tổ chức vào tháng 11 tới tại Đà Nẵng, cũng chính là các kết quả mang tính “dấu ấn” của cả năm APEC 2017.

Bên lề MRT 23, Bộ Công Thương cũng sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị APEC về Thương mại và Sáng tạo vào ngày 19/5, với sự tham gia của nhiều đại diện doanh nghiệp của các thành viên APEC. Tại Hội nghị này cũng sẽ có buổi đối thoại giữa các Bộ trưởng thương mại và đại diện doanh nghiệp APEC về mối quan hệ giữa các chính sách thương mại và các hoạt động đổi mới sáng tạo và làm thế nào để các chính sách này khuyến khích được hoạt dộng, cũng như tinh thần đổi mới/sáng tạo tại các nền kinh tế thành viên. Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp với Ban thư ký APEC Quốc tế và đơn vị tại trợ là Google và Quỹ Asia Foundation để tổ chức cuộc thi viết phần mềm tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và siêu nhỏ. Thí sinh có phần mềm thắng cuộc sẽ được các Bộ trưởng trao giải tại Hội nghị APEC về Thương mại và Đổi mới. Đây cũng là một kết quả thiết thực đóng góp cho mục tiêu về hỗ trợ cho các DNNVV và siêu nhỏ tiếp cận thị trường thế giới và khu vực thông qua các ứng dụng về công nghệ.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương