Tham dự hội nghị sẽ có đại diện của Chính quyền Bang NSW, đại diện của AVBC, và các doanh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như đầu tư, giáo dục, bất động sản, công nghệ, trồng trọt, chăn nuôi… của cả hai nước.
Bên lề hội nghị, hội chợ kết nối giao thương cũng sẽ được tổ chức.
Đây là cơ hội kết nối các doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Úc.
Để biết thêm chi tiết và đăng ký tham dự, xin liên hệ:
Ông Laurence Strano
Chủ tịch AVBC
+61 405 098 857
avbcnswshows@gmail.com

Nguồn: Công Thông tin điện tử Bộ Công Thương