Tham gia Hội thi ATVSV giỏi Công ty CP than Hà Lầm năm 2017 có 30 thí sinh là ATVSV đến từ 21 công trường, phân xưởng trong toàn Công ty. Các ngành nghề thi gồm: khai thác lò chợ CGH, lò chợ XDY, lò chợ giá xích; đào chống lò; vận hành, sửa chữa cơ điện lò; vận hành, sửa chữa cơ điện mặt bằng; sàng tuyển than; khai thác lộ thiên; thông gió, đo khí...
 Các thí sinh thực hiện các nội dung thi gồm: phần thi năng khiếu (tiểu phẩm, hoạt cảnh, kịch ngắn về công tác ATVSLĐ, ATGT); phần thi hiểu biết (về ngành nghề và chế độ chính sách pháp luật liên quan đến ATVSLĐ, công tác BHLĐ, hoạt động của ATVSV hoặc xử lý tình huống qua ảnh và phần thi thực hành...)
Sau thời gian 01 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và sự cố gắng nỗ lực của các thí sinh, sự đánh giá công tâm của Ban giám khảo, Hội thi đã thành công tốt đẹp.
 Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho 20 thí sinh đạt danh hiệu ATVSV giỏi và 06 thí sinh đạt danh hiệu ATVSV xuất sắc; trao giải thưởng cho phần thi năng khiếu: giải Nhất thuộc về Công trường CGH khai thác 2; giải Nhì thuộc về Công trường KTCB 3; giải Ba thuộc về Công trường Khai thác 8 và trao giải toàn đoàn cho các đơn vị: giải Nhất: Công trường CGH khai thác 2; giải Nhì: Phân xưởng Đời sống; giải Ba: Công trường KTCB 3.
 Thông qua Hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, hiểu biết về ATVSLĐ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ ATVSV cũng như CNVCLĐ trong Công ty chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy trình, quy chuẩn; quy định pháp luật về ATVSLĐ-PCCN. Đồng thời, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, cán bộ quản lý, kỹ thuật trong công tác ATVSLĐ; tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới ATVSV, là dịp để ATVSV ôn luyện kiến thức, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác ATVSLĐ, tuyên truyền đến CNVCLĐ về thực hiện ATVSLĐ trong sản xuất, góp phần giảm thiểu TNLĐ và sự cố thiết bị, sản xuất an toàn, hiệu quả, hoàn thành kế hoạch SXKD của các đơn vị và toàn Công ty.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương