Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh đã biểu dương những thành tích to lớn mà cán bộ, công nhân viên toàn ngành Công Thương đã nỗ lực đạt được trong năm 2015. Thứ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, năm vừa qua, với rất nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn ở cả trong nước và trên thế giới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương, cùng với nỗ lực phấn đấu vươn lên của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành Công Thương đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ; hầu hết các lĩnh vực đều đạt và vượt so với kế hoạch và mục tiêu đề ra.
Năm 2016, cả nước, trong đó có ngành Công Thương bước vào với những thời cơ mới, vận hội mới. Đây là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Ngành. Để góp phần vào tổ chức thành công các sự kiện trên, đồng thời tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị ngành Công Thương phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục khắc phục khó khăn, cố gắng hết sức mình, phát huy những thành tích đã đạt được để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ trưởng Trần Tuấn Anh đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương và gia đình một năm mới thắng lợi, thành công, hạnh phúc và sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào thành công chung của đất nước.
* Cùng ngày, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh và Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã tới thăm và chúc tết các đơn vị báo chí – xuất bản thuộc Bộ gồm: Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại và Nhà xuất bản Công Thương.
Phát biểu tại các đơn vị báo chí – xuất bản thuộc Bộ, các Thứ trưởng đều đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được của tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên của các đơn vị trong khối truyền thông đã góp phần thực hiện thắng lợi chung của toàn ngành trong những năm qua. Đặc biệt năm 2016, Lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị báo chí – xuất bản thuộc làm tốt hơn nữa, không chỉ trong công tác thông tin, tuyên truyền về ngành Công Thương mà còn tiếp tục có những thông tin phản ánh nhanh, trung thực, chính xác, có định hướng về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; hoạt động điều hành của Chính phủ, hoạt động của lãnh đạo Bộ; tiếp tục là cầu nối thông tin hai chiều từ cơ quan quản lý Nhà nước nói chung (trong đó có Bộ Công Thương) đến doanh nghiệp, độc giả trong và ngoài nước.
Dưới đây là một số hình ảnh:
Thứ trưởng Trần Tuấn Anh tại Báo Công Thương
Thứ trưởng Trần Tuấn Anh tại Tạp chí Công Thương
Thứ trưởng Trần Tuấn Anh tại Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại
Thứ trưởng Trần Tuấn Anh tại Nhà xuất bản Công Thương
Văn phòng Bộ