Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Ngay từ sớm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã đến tham gia bầu cử tại điểm bầu cử số 6 Trần Cao Vân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Bộ Công Thương đã cân nhắc, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 21 Ngô Quyền, Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa bỏ phiếu tại điểm bầu cử Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3 Hàng Chuối

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 1 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân. Là những người lãnh đạo đứng đầu của một Bộ, Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Công Thương đã nghiêm túc thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương