Văn bản góp ý của Quý cơ quan (gồm cả file điện tử) đề nghị gửi về Bộ Công Thương (qua Phòng An toàn điện và đập - Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 024 22218311, email: ATD-ATMT@moit.gov.vn.) trước ngày 05/03/2019.

Chi tiết Dự thảo xem  tại đây.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Nguồn: Moit.gov.vn