Lễ ký có sự chứng kiến của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Đại sứ Việt Nam tại Bru-nây Nguyễn Trường Giang, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Năng lượng Bru-nây Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và Bru-nây và đại diện của hơn 80 doanh nghiệp Việt Nam và Bru-nây.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường hợp tác giữa hai Bộ, thúc đẩy các mục tiêu của Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Bru-nây Đa-rút-sa-lam ký năm 2001.

Bản ghi nhớ sẽ tạo tiền đề đẩy mạnh hợp tác giữa hai Bộ trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại, năng lượng, các lĩnh vực về sản phẩm Halal và kết nối doanh nghiệp hai nước. Việc ký Bản ghi nhớ cũng đồng thời khẳng định mong muốn hợp tác của hai Bên tại các diễn đàn kinh tế-thương mại đa phương trong khu vực và thế giới như ASEAN, RCEP, APEC, TPP, v.v…

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Bru-nây trong giai đoạn 2010 – 2015 đã tăng hơn ba lần từ 24,2 triệu USD năm 2010 lên hơn 73,7 triệu USD năm 2015. Bản ghi nhớ sẽ góp phần thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ nhằm phát huy tiềm năng hợp tác về kinh tế và thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.

Nguồn: Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương/Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương