Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Chung Sơn đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về Thương mại điện tử giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc. Việc ký kết Bản ghi nhớ sẽ tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử giữa hai Bên trong thời gian tới.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Chung Sơn ký Bản ghi nhớ hợp tác về Thương mại điện tử
Qua trao đổi và làm việc, hai bên đã phối hợp xây dựng Bản ghi nhớ hợp tác về Thương mại điện tử, với mong muốn Bản ghi nhớ sẽ là nền tảng cho việc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thương mại điện tử giữa hai Bên trong thời gian tới đây. Các hoạt động hợp tác sẽ tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực như nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nhà nước và xây dựng chính sách nhằm thúc đẩy đối thoại công tư, khuyến khích doanh nghiệp hai nước triển khai hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử, trao đổi thương mại những sản phẩm đặc sắc và chất lượng cao của hai bên, cũng như ủng hộ hợp tác thương mại điện tử thông qua giao lưu doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực.
Bản ghi nhớ sẽ tạo động lực thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam – Trung Quốc về Thương mại điện tử một cách toàn diện, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân hai nước trong thời gian tới.
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương/ vecita.gov.vn