Kết thúc tháng 2/2016, cả nước đã nhập khẩu 126,3 nghìn tấn khí hóa lỏng, trị giá 46 triệu USD, tăng 27,4% về lượng và tăng 4,4% về trị giá so với tháng 1/2016, nâng lượng khí hóa lỏng nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2016 lên 225,5 nghìn tấn, trị giá 90,2 triệu USD, tăng 56,63% về lượng và tăng 20,92% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015.

Việt Nam nhập khẩu khí hóa lỏng chủ yếu từ các thị trường Trung Quốc, Qata, Hàn Quốc, UAE và Indonesia, trong đó Qata là nguồn cung chính, chiếm 42,3% tổng lượng khí nhập khẩu, đạt 95,5 nghìn tấn, trị giá 36,1 triệu USD. Tuy là thị trường có vị trí địa lý thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa, nhưng nhập khẩu khí từ thị trường Trung Quốc chỉ đứng thứ hai sau Quata, đạt 77,7 nghìn tấn, trị giá 35,1 triệu USD, tăng 14,73% về lượng, nhưng giảm 5,17% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung lớn thứ ba là thị trường UAE, tuy nhiên tốc độ nhập khẩu khí từ thị trường này đều giảm cả lượng và trị giá so với cùng kỳ, giảm tương ứng 39,05% và giảm 57,26%, với 42,3 nghìn tấn, trị giá 14,2 triệu USD.

Kế đến là Indonesia, đạt 9,5 nghìn tấn, trị gí 4,2 triệu USD, tăng 63,66% về lượng, nhưng giảm 72,82% về trị giá. Cuối cùng là thị trường Hàn Quốc với 310 tấn, trị giá 363,7 nghìn USD, giảm 66,34% về lượng và giảm 65,99% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường nhập khẩu khí hóa lỏng 2 tháng 2016

2 tháng 2016

2T/2015

So sánh tăng/giảm

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng (%)

Trị giá (%)

Tổng cộng

225.561

90.211.441

144.009

74.604.325

56,63

20,92

Trung quốc

77.792

35.127.569

67.806

37.041.045

14,73

-5,17

UAE

42.312

14.222.699

69.419

33.276.180

-39,05

-57,26

Indonesia

9.553

4.242.758

5.837

15.610.391

63,66

-72,82

Hàn Quốc

310

363.795

921

1.069.777

-66,34

-65,99

(Nguồn số liệu: Thống kê sơ bộ từ TCHQ)

Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế - VITIC