Trước đó, ngày 27/7/2012, Chính phủ Malaysia đã khởi xướng điều tra CBPG đối với màng BOPP nhập khẩu từ các nước nêu trên theo đơn kiện của Công ty Màng nhựa San Miguel Yamamura.
Ngày 19/4/2013, Malaysia ra kết luận cuối cùng “khẳng định” trong Công báo chính phủ “His Majesty” số P.U(B) 125. Sản phẩm bị điều tra là màng BOPP (mã HS 3920.20.200) có độ dày từ 13-50 micro-mét, loại trừ: màng co, màng bọc kim loại, và băng dính có thể in. Sản phẩm liên quan của Việt Nam bị áp thuế CBPG từ 2,59% - 12,37% trong giai đoạn từ ngày 23/4/2013 - 22/4/2018.
 Như vậy, sản phẩm sẽ hết hiệu lực vào ngày 22/4/2018 và METI sẽ tiến hành rà soát hoàng hôn (sunset review) lệnh áp thuế này.
 Nguồn: Thu Hà/Báo Công Thương điện tử