Đề nghị Quý Đơn vị cử đại diện Lãnh đạo Đơn vị và cán bộ phụ trách trực tiếp về thông tin báo chí tuyên truyền tới tham dự cuộc họp. Chương trình cụ thể như sau:
- Thời gian: 8h30 thứ Ba, ngày 24 tháng 5 năm 2016.
- Địa điểm: Phòng họp 210 tòa nhà B, trụ sở Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Chủ trì: Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Người phát ngôn.

 File đính kèm: giay_moi_2_BBOE.pdf

Nguồn: Bộ Công Thương