Nhằm cung cấp và trang bị kiến thức và hiểu biết cơ bản cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở/Ban/Ngành cũng như các doanh nghiệp tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh lân cận về những quy định của pháp luật phòng vệ thương mại của Việt Nam cũng như xu hướng sử dụng biện pháp này hiện nay của các nước trên thế giới, Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lào Cai tổ chức hội thảo với chủ đề “Phổ biến kiến thức về pháp luật phòng vệ thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, chương trình cụ thể như sau:

Thời gian: 8h00-12h00, ngày 14 tháng 7 năm 2017.

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Grand Lào Cai, số 86 đường Thanh Niên, P. Duyên Hải, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nội dung: xem Tài liệu đính kèm

Cục Quản lý cạnh tranh kính mời Quý đơn vị cử 02 đại diện tham dự.

Xác nhận tham dự hội thảo xin gửi tới Cục trước ngày 12 tháng 7 năm 2017 theo số điện thoại (04)22205304 hoăc liên hệ với chị Trần Mai Hà (Email: hatm@moit.gov.vn; DĐ: 0904.949.299) để đăng ký tham dự.

Cục Quản lý cạnh tranh

Nguồn: Cổng Thông tin Bộ Công Thương