Úc và Niu Di-lân là hai thị trường có vai trò ngày càng quan trọng trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Đây là hai thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam cho các mặt hàng như nông sản, thủy sản, cà phê, hạt điều, máy vi tính, điện thoại, sản phẩm điện tử, dệt may, giày dép, vật liệu xây dựng... Trong đó, Úc là một trong những quốc gia nhập khẩu lớn trên thế giới, phụ thuộc nhiều vào hàng nhập khẩu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di Lân (AANZFTA) (ký ngày 27/02/2009, hiệu lực từ ngày 01/01/2010) có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Úc, Niu Di Lân. Theo Hiệp định, các nước thống nhất cắt giảm từ 90% - 100% tổng số các dòng thuế theo lộ trình từ năm 2010 đến năm 2020. Tận dụng ưu đãi trong hiệp định thương mại tự do là sử dụng tối đa những điều kiện và quyền lợi mà nước tham gia được hưởng trong quá trình thực thi Hiệp định. Việc nghiên cứu phổ biến thông tin về tận dụng ưu đãi trong Hiệp định AANZFTA sẽ giúp cho Việt Nam tận dụng tốt hơn những ưu đãi trong Hiệp định này nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Úc và Niu Di-lân

Vụ Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) tổ chức hội thảo nhằm cung cấp các thông tin cần thiết và hữu ích cho các doanh nghiệp đã, đang và sẽ có ý định lựa chọn Úc và Niu Di-lân là thị trường mục tiêu cho hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu.

Chủ đề: “Hội thảo phổ biến thông tin thị trường Úc, Niu Di-lân và tận dụng ưu đãi của Hiệp định AANZFTA để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam”

Thời gian: Ngày 28/7/2017

Điạ điểm: Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội

Chương trình: Chương trình dự kiến gửi kèm.

Diễn giả tham gia trình bày và đối thoại với doanh nghiệp gồm đại diện một sô đơn vị chức năng của Bộ Công Thương và chuyên gia về lĩnh vực thuế, quy tắc xuất xứ, Hiệp định AANZFTA.

Các cá nhân và đơn vị tham dự đề nghị đăng ký qua điện thoại hoặc email trước ngày 25/7/2017. Thông tin xin liên hệ: C. Thanh Phương, Email: phuonght@moit.gov.vn; ĐT: 0979131342/024.2220.5425; Fax: 024.2220.5430.

Vụ Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương