Một trong số đó là hiện tượng tập trung kinh tế và hoạt động mua bán sáp nhập đã và đang diễn ra sôi nổi và ngày càng trở nên phổ biến, nhất là trong lĩnh vực phân phối lưu thông, bán lẻ lại càng diễn biến đa dạng và phức tạp.
Nhằm tuyên truyền pháp luật Cạnh tranh đến cộng đồng doanh nghiệp cũng như tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có điều kiên trao đổi, giao lưu với các chuyên gia về vấn đề nêu trên, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lớp tập huấn với chủ đề "Kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực phân phối lưu thông", cụ thể:
Thời gian: 8h30-12h00, Thứ Năm, ngày 11 tháng 5 năm 2017
Địa điểm: Tại Hội trường Tầng 2, Trụ sở Bộ Công Thương
Số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nội dung: Các quy định của Pháp luật về Tập trung kinh tế và kiểm soát tập trung kinh tế; Thực tiễn thực thi Luật cạnh tranh trong 10 năm qua; Thực tế hoạt động mua bán sáp nhập của doanh nghiệp phân phối lưu thông thời gian qua và những vấn đề doanh nghiệp cần chú ý (Chương trình cụ thể đính kèm).
Để buổi tập huấn thành công, Cục Quản lý cạnh tranh kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp cử 02 đại diện tham dự.
(Mọi chi tiết xin liên hệ với chị Trần Mai Hà (Email: hatm@moit.gov.vn; điện thoại 090.49.49.299) để đăng ký tham dự trước ngày 09 tháng 5 năm 2017.
Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh