Hội nghị hai năm một lần sẽ cung cấp nền tảng cho các cuộc trao đổi và mạng lưới liên quan đến đổi mới, thách thức và sự phát triển mới nhất trong ngành công nghiệp dầu cọ.

Chi tiết về hội nghị và triển lãm được đăng trên website: http://www.pipoc.mpob.gov.my

Đề nghị các doanh nghiệp quan tâm vui lòng liên hệ với:

Bà Ruba Ah Masri

Tel: + 60 3 8769 4567 

Email: pipoc2017@mpob.gov.my     

Hoặc Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Tel: + 603 2141 4692

Fax: + 603 2141 4696

Email: my@moit.gov.vn

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Ma-lay-xi-a