Mục tiêu được Lãnh đạo Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW) thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đạt 290.000 tấn phân bón.

Mặc dù năm 2016 là năm có nhiều khó khăn đối với thị trường phân bón nhưng PVFCCo SW đã vượt khó thành công, đạt sản lượng kinh doanh là 336.878 tấn, bằng 106,95% kế hoạch; lợi nhuận hơn 35 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo SW - mã chứng khoán PSW) vừa tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thông qua các báo cáo, tờ trình về kết quả năm 2016, kế hoạch năm 2017, chiến lược phát triển đến 2025 và định hướng đến năm 2035.

Mặc dù năm 2016 là một năm khó khăn đối với thị trường phân bón do biến động của giá nguyên liệu đầu vào, thời tiết bất lợi, dư thừa nguồn cung, phân bón nhập lậu, tâm lý và thói quen tiêu dùng hàng giá rẻ của nông dân… nhưng PVFCCo SW đã vượt khó thành công, đạt sản lượng kinh doanh là 336.878 tấn, bằng 106,95% kế hoạch; doanh thu đạt 2.245,31 tỷ đồng, bằng 108,69% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 35,16 tỷ đồng, bằng 101,93% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, PVFCCo SW tiếp tục giữ vững thị phần Đạm Phú Mỹ tại khu vực Tây Nam Bộ và có sự tăng trưởng đáng khích lệ về sản lượng tiêu thụ các sản phẩm NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ, DAP Phú Mỹ.

Về kế hoạch 2017, PVFCCo SW đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững và phát triển thị phần, tiêu thụ 290.000 tấn phân bón, đạt lợi nhuận trước thuế là 25,58 tỷ đồng.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương