Tại Hội nghị, các đại biểu được thông qua báo cáo về kết quả hoạt động công thương 6 tháng đầu năm ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2017. Theo đó, tại khu vực này vẫn giữ được sức tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá đạt 8,75% so cùng kỳ, trong đó có một số tỉnh, thành đạt chỉ số cao như: Trà Vinh +18,46%, Tiền Giang +15,1%, Tây Ninh +15,03%...Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.097.036 tỷ đồng, tăng 8,86% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm, khu vực cũng xuất siêu 3,01 triệu USD.

Theo đánh giá chung, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp toàn khu vực 6 tháng đầu năm vẫn đạt khá. Quy mô sản xuất tiếp tục mở rộng, cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp đã có bước chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm dần tỷ trọng của ngành công nghiệp thâm dụng lao động, các ngành gây ô nhiễm môi trường. Đáng chú ý là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng khá, tạo đòn bẩy kinh tế kích thích các ngành khác phát triển.

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục ổn định và phát triển, doanh nghiệp đã chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường nên kim ngạch xuất khẩu được tăng lên. Các đoàn giao thương tham gia hội chợ ngoài nước đã có những đổi mới đáng kể về công tác tổ chức, tiếp xúc với khách hàng, do đó một số hợp đồng xuất khẩu được ký ngay trong chuyến đi và tạo mối quan hệ giao thương được duy trì nhiều năm sau. Các chương trình tổ chức cho doanh nghiệp tham gia vào các hội chợ cũng đạt được nhiều kết quả tốt. Doanh nghiệp tạo được chỗ đứng cho thương hiệu ở một số thị trường; các cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn ở nhiều lĩnh vực đã giúp doanh nghiệp biết được nhiều kiến thức liên quan đến pháp luật, các ưu đãi thuế quan, các tổ chức quốc tế,… từng bước tăng cường hoạt động thương mại điện tử.

Thứ trưởng Bộ Công Thương ông Đỗ Thắng Hải phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã đánh giá cao những kết quả khu vực đạt được 6 tháng năm 2017. Đồng thời đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung nhằm hoàn thành kế hoạch được giao. Theo đó về kết nối phát triển công nghiệp hỗ trợ, đẩy mạnh việc kết nối giữa các địa phương nhằm hạn chế tình trạng cục bộ, đầu tư chồng chéo, cạnh tranh không cần thiết làm triệt tiêu nội lực phát triển của các địa phương trong khu vực. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận và đổi mới công nghệ, từng bước thay thế dần các công nghệ, thiết bị lạc hậu bằng các công nghệ mới và thiết bị hiện đại.

Về kết nối cung - cầu mở rộng thị trường, tiếp tục liên kết tổ chức tốt các Hội nghị kết nối cung – cầu hàng hóa giữa các địa phương trong khu vực, đặc biệt với Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn giá cả hàng hóa trên thị trường. Đẩy mạnh phát triển mạng lưới phân phối, lưu thông; đẩy mạnh xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu các sản phẩm nông sản; từng bước giảm thiểu thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt hàng nông sản Việt Nam khi vào mùa thu hoạch. Tham mưu đề xuất cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ địa phương phát triển sản phẩm chủ lực, có lợi thế, gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để đưa Cuộc vận động thực sự đi vào cuộc sống, gắn với thúc đẩy sản xuất và phát triển thị trường nội địa.

Về phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, quản lý nguồn gốc thực phẩm, tăng cường việc phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác nghiệp vụ xử lý và tạo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các Chi cục và Đội Quản lý thị trường có địa bàn giáp ranh để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp nghỉ lễ - tết. Thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin thị trường.

Ngoài ra, các địa phương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng giá trị gia tăng, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh sản phẩm công nghiệp. Triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Quan tâm kêu gọi đầu tư, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp và doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020 định hướng đến năm 2030. Tích cực triển khai, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại vào các thị trường mà Việt Nam có tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA); tập trung vào các ngành hàng xuất khẩu có thế mạnh của khu vực như thủy sản, nông sản, nhằm củng cố, phát triển thị trường xuất khẩu truyền thống và khai thác thị trường xuất khẩu mới.

Thứ trưởng đề nghị: TP. Hồ Chí Minh với vai trò là đầu tàu, phối hợp với các tỉnh, thành phố trong khu vực để phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo hướng phát huy thế mạnh của từng địa phương. Tạo sự phát triển toàn diện bền vững cho khu vực, đồng thời chủ động hội nhập, mở rộng giao thương, hợp tác kinh tế có hiệu quả với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp nhận cờ đăng cai tổ chức Hội ngành công thương khu vực phía Nam năm 2018.

Cục Công nghiệp địa phương

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương