Lễ phát động nhằm hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, nhằm đánh giá đúng thực trạng, xác định những nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, biện pháp để khắc phục các thiếu sót nhằm đảm bảo công tác an toàn, phòng chống cháy nổ ngày càng hiệu quả hơn.

Triển khai đồng bộ công tác an toàn vệ sinh lao động

Ngành Công Thương có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sản xuất công nghiệp là nòng cốt trong tăng trưởng GDP của cả nước. Tuy nhiên đối với các lĩnh vực sản xuất công nghiệp như khai thác khoáng sản, điện, hóa chất, xăng dầu,… luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình sản xuất. Bởi vậy, trong những năm qua, công tác an toàn, phòng chống cháy nổ luôn là nhiệm vụ cấp bách được Bộ Công Thương quan tâm, có nhiều chỉ đạo kiên quyết, kịp thời nhằm tăng cường thực hiện công tác an toàn, phòng chống cháy nổ  trong ngành Công Thương, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong ngành ngày được hoàn thiện.

Các Tập đoàn, Tổng công ty, các đơn vị trong ngành Công Thương đã có nhiều cố gắng thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn, triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, sự cố, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Cụ thể:

 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Đã tổ chức 11 đoàn kiểm tra định kỳ hàng năm công tác an toàn sức khỏe môi trường tại trên 50 đơn vị trong Tập đoàn. Các đơn vị thuộc Tập đoàn tiếp tục duy trì hình thức kiểm tra 4 cấp: Kiểm tra an toàn đầu ca làm việc; kiểm tra cấp tổ đội; kiểm tra cấp Công ty, kiểm tra cấp Tổng công ty.

 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Đã phổ biến sâu rộng đến các cán bộ công nhân viên thuộc Tập đoàn quy chế công tác quản lý an toàn trong Tập đoàn, đồng thời triển khai tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình an toàn điện theo hướng tinh gọn, đầy đủ và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh. Năm 2016, EVN  đã tổ chức công tác kiểm tra tại các đơn vị: 04 Tổng công ty Điện lực, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia và 03 Tổng Công ty phát điện nhằm đánh giá, củng cố công tác ATVSLĐ-PCCN. Các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai huấn luyện an toàn cho 93.673 người lao động.

 - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:  Tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, cơ giới hóa trong đào lò, khai thác và cơ điện vận tải ở tất cả các khu vực, vị trí mà điều kiện cho phép. Đầu tư nhiều hình thức chở người trong hầm lò nhằm giảm thiểu thời gian đi lại, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động. Năm 2016, Tập đoàn đã tổ chức nhiều Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác AT-VSLĐ-PCCN tại các đơn vị, đổi mới công tác kiểm tra như kiểm tra định kỳ vào quý II và IV, kiểm tra chuyên đề cơ điện, chuyên đề phòng chống thiên tai do mưa lũ, chuyên đề năng lực các trạm bơm mỏ hầm lò, kiểm tra đột xuất không báo trước; kiểm tra ca 2, ca 3 tại các gương lò, trang bị sử dụng thiết bị cấp cứu mỏ, PCCN...

- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Đã kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật và đảm bảo an toàn tại các Công ty Xăng dầu: Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Thái, Lâm Đồng, Nam Tây Nguyên, Bình Định, An Giang, Đồng Tháp; chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự. Tập đoàn đã thẩm định giáo trình huấn luyện ATVSLĐ, thẩm định kết quả huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận, chứng chỉ cho 6.612 cán bộ công nhân viên. Tổ chức 02 khóa huấn luyện nghiệp vụ ATVSLĐ cho 279 cán bộ quản lý, giảng viên ATVSLĐ, diễn tập PCCN, ứng cứu sự cố tràn dầu tại Công ty Xăng dầu B12, Lào Cai, Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu. Phối hợp với Tập đoàn JXNOE và JCCP (Nhật Bản) triển khai dự án Hợp tác kỹ thuật nâng cao năng lực quản lý tại các kho xăng dầu Petrolimex, xây dựng tiêu chuẩn/quy định kiểm tra, bảo dưỡng đường ống kho xăng dầu.

- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Đã triển khai công tác AT - VSLĐ - PCCN ước đạt 106,64% kế hoạch ATVSLĐ đã được phê duyệt. Công tác tự kiểm tra giám sát công tác AT-VSLĐ-PCCN của đơn vị triển khai định kỳ theo từng quý.

- Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP: Ngay từ đầu năm, Tổng công ty Thép Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị lập kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng TLQG về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 năm 2016 với chủ đề “Doanh nghiệp và người lao động tích cực thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật ATVSLĐ”, các đơn vị đã vận động người lao động thực hiện nghiêm túc quy trình an toàn lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc chú trọng thực hiện công tác PCCN năm 2016 đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Các hoạt động tuyên truyền, tập huấn phòng cháy chữa cháy được thực hiện định kỳ và người lao động được quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCN.

- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Năm 2016, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện việc rà soát, kiện toàn, tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ, chỉ huy phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. 11/25 đơn vị thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã xây dựng và triển khai thực hiện quy định của Thông tư số 43/2010/TT-BCT. Các đơn vị thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tiến hành tổ chức huấn luyện cho 7.080 người lao động. Công tác vệ sinh công nghiệp, cải thiện điều kiện và môi trường lao động luôn được các đơn vị quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, năm 2016, tai nạn lao động trong phạm vi toàn quốc tăng so với năm 2015. Theo thống kê, năm 2016 toàn quốc xảy ra 7.588 vụ tai nạn lao động làm 7.806 người bị nạn, trong đó có 655 vụ tai nạn lao động chết người làm chết 711 người. Ngành Công Thương để xảy ra 05 vụ cháy nổ, 709 vụ tai nạn lao động, làm 739 người bị tai nạn lao động, trong đó có 37 vụ tai nạn lao động làm chết 41 người (giảm 3 vụ, 2 người so với năm 2015).

Qua phân tích, điều tra các vụ tai nạn lao động, một trong các nguyên nhân chính là người sử dụng lao động, cán bộ quản lý chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc triển khai các quy định về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; nhận thức, kỹ năng người lao động còn hạn chế, chưa nắm bắt đầy đủ các mối nguy hiểm tại nơi làm việc và biện pháp phòng tránh, không chấp hành nghiêm túc quy trình, quy định của đơn vị.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại Lễ phát động

Tại Lễ phát động, thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đề nghị các đơn vị ngành Công Thương tổ chức các hoạt động hưởng ứng hiệu quả, thiết thực và các hoạt động này được duy trì không chỉ trong tháng hành động, mà trong cả năm 2017; các cơ quan quản lý về an toàn, các Tập đoàn, Tổng Công ty và các doanh nghiệp ngành Công Thương tiếp tục thể hiện sự quan tâm đặc biệt, triển khai một cách đồng bộ công tác an toàn vệ sinh lao động đảm bảo an toàn trong sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động; cần có cái nhìn mới hơn, cách tiếp cận mới hơn đối với công tác an toàn một cách toàn diện, hệ thống theo thông lệ quốc tế.

An toàn là sức khoẻ của người lao động và động lực phát triển đất nước

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao những hành động thiết thực mà ngành Công Thương đã triển khai trong thời gian qua nhằm đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Đại diện tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định cam kết với Bộ Công Thương đẩy mạnh công tác an toàn lao động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với ngành than để không chỉ trong tháng cao điểm này trong cả năm đạt được kết quả thiết thực, giảm thiểu tối đa rủi ro tai nạn lao động.

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc cũng cho biết, Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị lập kế hoạch, nội dung, kinh phí và tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, sát với cơ sở trực tiếp sản xuất, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của đông đảo người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức đoàn thể. Tập đoàn đang tổ chức đoàn kiểm tra các hoạt động hưởng ứng tại một số đơn vị trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với sự tham gia của đại diện Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương và Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 của ngành Công Thương diễn ra trong không khí trang nghiêm, với hàng nghìn người tham dự đã thể hiện quyết tâm cao của Lãnh đạo các cấp quản lý cũng như toàn thể người lao động. Tất cả cùng chung một muc tiêu: Năm 2017 phải giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các sự cố cháy nổ bởi an toàn lao động chính là sức khỏe của người lao động và động lực phát triển đất nước. Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, nhiệm vụ trong năm 2017 cần tập trung vào những nội dung chính như sau:

 Về công tác quản lý: cần tăng cường việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác an toàn, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, đẩy mạnh việc phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản dưới luật; hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, quản lý, đánh giá rủi ro, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra về an toàn.

Đối với các Tập đoàn, Tổng Công ty: yêu cầu công tác huấn luyện đối với người lao động phải có nội dung hết sức cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp; rà soát việc thực hiện các các quy định của pháp luật để thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công về an toàn, phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh việc ưu tiên việc thực hiện các giải pháp mang tính phòng ngừa như công tác đầu tư trang thiết bị, cơ giới hóa, tự động hóa khu vực sản xuất có nhiều nguy cơ mất an toàn cho người lao động; rà soát, bổ sung sửa đổi các quy trình, quy định về quản lý an toàn phù hợp với các quy định của pháp luật; tăng cường công tác tự kiểm tra, đặc biệt kiểm tra chuyên đề...

Kết thúc Lễ phát động, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 122 tập thể và 135 cá nhân tiêu biểu về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2016.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động:

Nguồn: Hồng Hạnh/Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương