Kết thúc tháng 2/2016, Việt Nam đã nhập khẩu 187,6 nghìn tấn phân bón các loại, trị giá 62,7 triệu USD, giảm 50,2% về lượng và giảm 39,5% về trị giá so với tháng 1/2016, tính chung từ đầu năm cho đến hết tháng 2, lượng phân bón đã nhập 568,8 nghìn tấn, trị giá 168,9 triệu USD, tăng 0,51% về lượng nhưng giảm 4,56% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong hai tháng đầu năm nay, lượng phân Kali được nhập về nhiều nhất, nhưng so với cùng kỳ năm trước lại giảm cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 15,66% và giảm 23,97%, tương ứng với 154 nghìn tấn, trị giá 47,1 triệu USD.

Đứng thứ hai là phân SA, với 149,7 nghìn tấn, trị giá 19,3 triệu USD, giảm 1,30% về lượng và giảm 6,89% về trị giá. Kế đến là phân DAP, 98,1 nghìn tấn, trị giá 42,4 triệu USD, giảm 12,78% về lượng và giảm 20,15% về trị giá.

Đặc biệt, đối với phân Ure tuy lượng nhập về chỉ đạt 59,2 nghìn tấn, trị giá 15,5 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm trước lại tăng trưởng mạnh, tăng 1278,79% về lượng và tăng 1102,98% về trị giá.

Cùng với phân Ure, phân NPK nhập khẩu về cũng có mức tăng trưởng khá, tăng 80,93% về lượng và tăng 56,47% về trị giá, đạt 57 nghìn tấn, trị giá 22,9 triệu USD.

Chủng loại phân bón nhập khẩu 2 tháng 2016

Chủng loại

2 tháng 2016

2 tháng 2015

So sánh (%)

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

568.898

168.998.028

566.021

177.074.150

0,51

-4,56

Kali

154.038

47.150.073

182.639

62.011.065

-15,66

-23,97

SA

149.752

19.356.740

151.730

20.788.500

-1,30

-6,89

DAP

98.127

42.427.772

112.509

53.131.585

-12,78

-20,15

Ure

59.233

15.539.167

4.296

1.291.720

1.278,79

1.102,98

NPK

57.006

22.980.749

31.507

14.686.778

80,93

56,47

(Nguồn số liệu: Thống kê sơ bộ TCHQ)

Tham khảo một số chủng loại phân bón được nhập về trong 2 tháng đầu năm 2016

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (USD)

Cảng, cửa khẩu

PTTT

Phân bón vi lư­ợng Zinc Chelated Italy. Hàng mới 100%

TAN

10.192,53

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân Đạm SA (Amonium sulphate ), (NH4)2SO4 N>= 20,5%, H2O<=1 %, S>=24%, Trọng l­ợng 50Kg/bao, bao 2 lớp PP/PE do TQSX.

KG

0,13

CUA KHAU LAO CAI (LAO CAI)

DAP

Phân bón AMMONIUM SULPHATE. THàNH PHầN: NITROGEN ( N ): 20.5 PCT MIN; MOISTURE: 1.0 PCT MAX; SULPHUR ( S ): 24.0 PCT MIN; COLOR: WHITE FREE FLOWING, FREE FROM HARMFUL SUBTANCES

TAN

110,00

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón NPK: AGASOL 15-31-15+TE (REFRESH GROW 15-31-15). Hàm l­ợng: N: 15%, P2O5: 31%, K2O5: 15%. Hàng đóng trong bao 25kg

KG

1,36

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân vô cơ: phân khoáng PK; thành phần: P2O5: từ 15% trở lên; K2O: từ 17% trở lên (700kg ~ 800kg/bao)

KG

0,16

CANG CHUA VE (HP)

CFR

Phân bón NPK Amcolon 20-20-20 + TE . Hàng mới 100%

TAN

1,150,00

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân bón urê.(PRILLED UREA). hàm l­ợng N>=46%. Biuret=< 1%.hàng mới 100%. đóng trong bao 50kg/bag. Trung quốc sản xuất.Theo TT 29/TT-BCT ngày 30/09/2014

TAN

219,00

CANG XANH VIP

CFR

Phân bón Kali (MOP) (Hàm l­ợng K2O >=60%, Moisture <=1%; Hàng đóng bao đồng nhất trọng l­ợng tịnh 50kg /bao, trọng l­ợng cả bì 50.17 kg/bao)

TAN

280,00

CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH)

CPT

Phân khoáng: NPK 17-3-25+TE. Dạng hạt nhỏ, màu natural, đóng gói 25 kg/bao. Hàng mới 100%

TAN

343,14

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân khoáng: NPK 16-16-16+TE. Dạng hạt nhỏ, màu natural, đóng gói 50 kg/bao. Hàng mới 100%

TAN

410,00

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân hữu cơ Nature' choice N-P-K-OM 4-3-3-65

TAN

192,53

CANG ICD PHUOCLONG 3

CIF

Phan bon SOP (Sulphate Of Potash)

TAN

483,00

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân bón Calcium Nitrate ( hàng mới 100%)

TAN

367,94

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Phân đạm hạt to (Granular Urea),màu trắng,thông số kỹ thuật: Ni tơ tối thiểu:46%,Biuret tối đa 1%, độ ẩm tối đa 0.5%,hàng xá , mới 100%, xuất x­ Malaysia

TAN

234,67

CANG KHANH HOI (HCM)

CFR

Phân bón SA ( AMMONIUM SULPHATE) TP: NITROGEN: 21.0%(+/-0.5%). MOISTURE: 0.5% MAX. SULFUR: 24.0% MIN. COLOR: WHITE

TAN

136,00

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Phân vi l­ượng bón rễ HERCULES UTAH 1 (AGRIVIET-TABLET ONE) ( 1.5%Zn, 4.95%MgO, 0.75%Mn, 0.15%Cu, 1%Fe, 0.5%B, 9.8% CaO, 25kgs/bao, hàng nhập khẩu SXKD theo TT29/2014/TT-BTC, hàng mới 100% ( hàng FOC )

KG

0,94

CANG DINH VU - HP

CIF

(Nguồn: TCHQ)

Hương Nguyễn

Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế - VITIC