Những nội dung chính của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Đồ họa: TTXVN

Nguồn: TTXVN, Bnews