Dự buổi học tập có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Ủy ban Kiểm tra Đảng; lãnh đạo Tập đoàn; Đảng viên các Chi bộ phòng/ban Cơ quan Tập đoàn; Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch HĐQT (HĐTV), Giám đốc, Phó giám đốc các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, Đảng bộ bộ phận trực thuộc; Ban thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn; Cán bộ, đảng viên các Đảng ủy TCT Vận tải thủy Petrolimex; CTCP Nhiên liệu bay Petrolimex, CTCP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu.
Trong 2 ngày 29-30.11.2017, các đại biểu sẽ nghe các chuyên đề về:
- Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017);
- Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017);
- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (Nghị quyết 20/NQ-TW ngày 25/10/2017);
- Công tác dân số trong tình hình mới (Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017).
 
Sau học tập, quán triệt, Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy cơ sở tiếp tục triển khai xây dựng chương trình hành động thiết thực, cụ thể; mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung của các nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Cấp ủy các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả học tập của cán bộ, đảng viên; đồng thời sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như tổ chức thực hiện nghị quyết, coi đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm việc học tập, quán triệt nghị quyết hiệu quả.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương