Sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy công tác XTTM, kết nối các doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp định hướng, phát triển kế hoạch nhập khẩu hàng Việt vào thị trường trong thời gian tới.

Sự kiện phát triển mạng lưới doanh nghiệp kinh doanh cho kiều bào này đã thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế gốc Việt. Trên 40 đại biểu, đại diện các doanh nghiệp Việt kiều lớn nhất và chuyên gia đã đến dự, trao đổi thảo luận các vấn đề liên quan đến thị trường, hình thức kinh doanh mới.

Đại sứ Phạm Hải Bằng chủ tọa đã có bài phát biểu chào mừng, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp kiều bào đang kinh doanh tại Thụy Sỹ và sự cần thiết của sự liên kết, giúp cộng đồng phát triển mạnh mẽ hơn.

Ảnh: Đại sứ Phạm Hải Bằng khai mạc sự kiện

Tham tán Thương mại Nguyễn Mạnh Quyền đã có bài giới thiệu về các chủ trương mới của Chính phủ đối với phát triển kinh tế và vai trò đóng góp của doanh nghiệp, cộng đồng kiều bào trong công tác xúc tiến thương mại song phương Việt Nam-Thụy Sỹ. Thương vụ cũng đã cung cấp nhiều thông tin và CSDL của hơn 100 doanh nghiệp đầu mối lớn đang XNK, phân phối các sản phẩm Châu Á, trong các ngành hàng khác nhau để các doanh nghiệp liên hệ, mở rộng kết nối, XTTM.

Ảnh : Các doanh nghiệp họp, trao đổi và thảo luận với ĐSQ

Kim ngạch XNK thương mại song phương Việt Nam-Thụy Sỹ Quí 1- 2017 tăng 8,56% so cùng kỳ 2016.

VN-TS

2017 (Quí 1)

2016 (Quí 1)

Tăng/Giảm (+/-)

Xuất khẩu

348,4

334,5

+4,1%

Nhập Khẩu

152,3

126,7

+20,2%

Tổng cộng

500,7

461,2

+8,56%

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Sỹ