Đấu thầu lần này được mở cho tất cả các nhà thầu quan tâm, cả trong nước và nước ngoài, đáp ứng tiêu chuẩn về tư cách tham dự thầu theo quy định tại Thư mời thầu của NFA và tại phần Hướng dẫn cho nhà thầu (ITB).

Khối lượng 250.000 tấn được chia làm 8 gói thầu, trong đó 6 gói thầu 25.000 tấn/gói và 2 gói thầu 50.000 tấn/gói. Các thương nhân có thể chào từng gói hoặc cả 8 gói thầu, phải chào hết số lượng của mỗi gói nhưng số lượng trúng thầu tối đa cho mỗi nhà cung cấp chỉ 50.000 tấn. Thời gian giao hàng trong tháng 8 và tháng 9 năm 2017.

Ngân sách dự tính của NFA tương ứng giá 451,08 USD/tấn theo điều kiện giao hàng CIF (giá FOB, bảo hiểm, cước phí), DAP (Giao tại nơi đến), FOW (giao đến kho) đến các kho được NFA chỉ định.

Bộ Công Thương gửi kèm link bản dịch Thư mời thầu của Philippines (bản dịch không chính thức dùng để tham khảo). Thông tin chi tiết, đề nghị các thương nhân quan tâm xem bản tiếng Anh đầy đủ tại đây.

Để tranh thủ cơ hội thị trường, thúc đẩy xuất khẩu gạo nhằm tăng cường tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa với giá có lợi cho người nông dân sản xuất lúa và bảo đảm hiệu quả xuất khẩu, Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện của NFA được biết.

Thư mời thầu của Philippines xem tại đây.

Cục Xuất nhập khẩu

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương