Công trình nghiên cứu “Phát triển khai thác tối ưu các mỏ và các cấu tạo / phát hiện tại bể Cửu Long” của Nhóm tác giả PVEP do Tiến sỹ Ngô Hữu Hải- Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí là Chủ nhiệm đề tài được đặt ra với mục đích nghiên cứu quy hoạch tổng thể các mỏ bể Cửu Long (ngoài khơi Việt Nam), đánh giá tiềm năng của các cấu tạo trong Bể dầu khí hiện đang cung cấp sản lượng khai thác lớn nhất cho đất nước, đồng thời đề xuất kế hoạch thăm dò và thẩm lượng các cấu tạo này. Trên cơ sở đó đưa ra đề xuất về phương án quy hoạch tổng thể, các phương án phát triển mỏ, đánh giá hiệu quả kinh tế các phương án, đưa ra những định hướng trong việc phát triển các tiềm năng này để góp phần tối ưu hóa chi phí đầu tư (CAPEX), chi phí vận hành (OPEX) nhằm gia tăng hiệu quả khai thác nguồn tài nguyên Dầu khí Quốc gia.
Công trình đã đề cập một cách toàn diện cả về nội dung và các vấn đề đặt ra đối với công tác quy hoạch phát triển mỏ trong giai đoạn từ 2010 tới 2030. Cách giải quyết vấn đề mang tính khoa học, logic và đồng bộ góp phần cho định hướng phát triển khai thác các mỏ không chỉ ở bể Cửu Long mà trên toàn thềm lục địa Việt Nam. Công trình là kết quả áp dụng rất sáng tạo các kinh nghiệm qua thực tế triển khai các mô hình phát triển mỏ dầu khí có trữ lượng nhỏ tại Việt Nam và trên thế giới.
Các kết quả nghiên cứu của đề tài mang ý nghĩa thực tiễn cao, có thể sử dụng như cẩm nang áp dụng cũng như đào tạo cho lĩnh vực phát triển chung của công nghiệp khai thác dầu khí do nội dung đã bao trùm hầu hết các lĩnh vực từ tìm kiếm thăm dò, đánh giá trữ lượng, đánh giá hiện trạng thiết bị cho tới sửa đổi điều khoản hợp đồng, đánh giá đầu tư cũng như hiệu quả kinh tế từ dự án. Qua đó, giúp cho các cấp lãnh đạo, quản lý có cái nhìn tổng thể, chi tiết và chính xác hơn trong việc khuyến khích đầu tư phát triển hầu hết các mỏ dầu khí ở bể Cửu Long, mang lại nguồn thu từ tài nguyên dầu khí cho đất nước.
Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đặc thù luôn đòi hỏi yêu cầu cao về khoa học công nghệ, do đó công tác phát triển khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại PVEP luôn được chú trọng và được đặc biệt quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, trong đó có vai trò quan trọng của Tiến sỹ Ngô Hữu Hải - Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong việc thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng chế, đồng thời cũng là người đạt kỷ lục về số lượng các sáng kiến khoa học công nghệ, giải pháp kỹ thuật được công nhận và áp dụng thực tế trong hoạt động sản xuất tại PVEP. Cũng tại buổi Lễ, Hội đồng Bảo trợ VIFOTEC đã trao tặng Tiến sỹ Ngô Hữu Hải kỷ niệm chương vì sự nghiệp sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2017.
Đây là lần thứ hai, PVEP có các công trình được vinh danh Giải thưởng VIFOTEC và cũng là giải thưởng quan trọng thứ hai mà Tiến sỹ Ngô Hữu Hải cùng các nhà khoa học PVEP nhận được trong năm 2017, sau Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học Công nghệ.
Trong những năm qua, PVEP đã có tổng cộng 64 sáng kiến và giải pháp kỹ thuật được công nhận và đưa vào áp dụng thực tiễn, với sự tham gia của hơn 500 tác giả, làm lợi cho Tổng Công ty gần 900 triệu USD, bao trùm nhiều lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty ở cả trong và ngoài nước.
Những thành công trong công tác phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ và sáng kiến, giải pháp kỹ thuật chính là chìa khóa then chốt giúp PVEP vững vàng trước những khó khăn thách thức trong giai đoạn giá dầu giảm sâu kéo dài trong suốt hơn 2 năm qua, tạo tiền đề cho mục tiêu phát triển bền vững của Tổng công ty.
Nguồn: Lê Kim Liên/Báo Công Thương điện tử