Trong quý I/2017, nhờ sản lượng than tiêu thụ tăng cao, doanh thu toàn Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ước đạt 24.554 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch năm, bằng 104% so với cùng kỳ 2016.

Theo báo cáo của Ban Kế hoạch, trong tháng 3/2017, toàn Tập đoàn đã sản xuất 3,6 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,5 triệu tấn; sản xuất 4.740 tấn quặng đồng, 1.042 tấn đồng tấm, 900 tấn kẽm thỏi, 42 tấn thiếc thỏi, 115.265 tấn alumin+hydrat quy đổi...; sản xuất và tiêu thụ 845 triệu kWh điện; sản xuất 6.000 tấn thuốc nổ, tiêu thụ: 9.400 tấn...

Theo đó, dự kiến doanh thu tiêu thụ than đạt 5.356 tỷ đồng, khoáng sản đạt 773 tỷ đồng, điện 1.000 tỷ đồng, cơ khí 148 tỷ đồng, vật liệu nổ công nghiệp 596 tỷ đồng.

Trong quý I/2017, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 24.554 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch năm, bằng 104% so với cùng kỳ 2016.

Tháng 4/2017, Tập đoàn đặt kế hoạch sản xuất 3,2 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,450 triệu tấn (trong nước: 3,32 triệu tấn, xuất khẩu: 130 ngàn tấn); bóc đất đá tổng số: 14,6 triệu m3, mét lò đào tổng số 20.916 mét; 80.000 tấn alumina, 4.000 tấn tinh quặng đồng, 1.000 tấn đồng tấm, 900 tấn kẽm thỏi, 12.000 tấn tinh quặng sắt; sản xuất 850 triệu Kwh điện…

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 4/2017 giữa 2 điểm cầu Hà Nội - Hạ Long vừa diễn ra, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải yêu cầu các Ban và các đơn vị cần quyết liệt, chủ động hơn nữa trong các phần việc/lĩnh vực được giao. Cụ thể, trong sản xuất than: Cần chủ động làm việc với các hộ điện để thống nhất điều tiết giá bán than hợp lý; tăng cường quản lý tài nguyên, chất lượng sản phẩm, giảm 5% tỷ lệ tổn thất trong khai thác so với năm trước; thắt chặt công tác nghiệm thu khối lượng mỏ và các chỉ tiêu công nghệ; tăng cường quản lý tài nguyên ranh giới mỏ và quá trình vận chuyển, tiêu thụ than; sử dụng hiệu quả các thiết bị camera, hệ thống GPS đã đầu tư…

Tại các lĩnh vực khoáng sản, điện lực, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí và sản xuất kinh doanh khác: Cần đảm bảo ổn định, tối ưu hóa các chỉ tiêu công nghệ kỹ thuật, đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu khách hàng; kiểm soát chặt chẽ đảm bảo an toàn môi trường; điều hành sản xuất - tiêu thụ phù hợp với diễn biến thị trường; tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương