Tại buổi họp báo, Ban Thứ ký APEC đã điểm qua kết của cuộc họp SOM 2 và các cuộc họp liên quan. Đồng thời khẳng định, SOM 2 đã kết thúc tốt đẹp và đóng góp tích cực vào thành công của năm APEC 2017.

Hơn 50 cuộc họp

Theo ông Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội nghị các quan chức cao cấp APEC 2017: SOM 2 diễn ra trong bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực năm 2017 cao hơn mức tăng trưởng trung bình của thế giới 3,7%.

So với 60 cuộc họp tại SOM 1, số lượng cuộc họp tại SOM 2 ít hơn. Cụ thể, SOM 2 có khoảng 50 cuộc họp, nhưng tầm vóc các cuộc họp có quy mô lớn hơn và tầm ảnh hưởng rộng hơn. Các cuộc họp trong khuôn khổ SOM 2 liên quan đến nhiều vấn đề lớn như: Đối thoại nhiều bên về APEC hướng đến năm 2020 và tương lai, Đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nhân lực trong kỷ nguyên số, Hội nghị mạng lưới các trung tâm nghiên cứu của APEC, Đối thoại về công nghiệp ô tô....

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, các cuộc họp SOM 2 cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các lãnh đạo cao cấp tại các nền kinh tế thành viên. Theo đó, có khoảng 2.300 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên tham dự. Tại Việt Nam, SOM 2 cũng nhận được sự quan tâm của nhiều quan chức cấp cao. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng tham dự Đối thoại nhiều bên về APEC hướng tới 2020 và tương lai và có bài phát biểu quan trọng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã phát biểu định hướng tại hội nghị toàn thể Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương (PECC); Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng tham dự và phát biểu tại Đối thoại Chính sách Cao cấp APEC về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số vào ngày 15/5. Ngoài ra, lãnh đạo nhiều Bộ, ngành của Việt Nam cũng tham dự sự kiện và đảm nhận vai trò chủ tịch hoặc đồng chủ tịch của các nhóm công tác tại SOM 2, điển hình như lãnh đạo các Bộ Công Thương, Bộ Ngoại Giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng,…

6 kết quả quan trọng

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, SOM 2 đã đem lại 6 kết quả quan trọng. Bao gồm:

Thứ nhất, các thành viên ủng hộ mạnh mẽ sự cần thiết duy trì vai trò của APEC là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực, là cái nôi của các ý tưởng hợp tác, liên kết khu vực, vì thịnh vượng chung của châu Á - Thái Bình Dương. Hội nghị nhất trí tiếp tục thúc đẩy việc hoàn tất các Mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020.

Các đại biểu nhất trí việc thực hiện các Mục tiêu Bogor cần gắn với việc tạo cơ hội bình đẳng cho mọi người dân và doanh nghiệp được tham gia đóng góp và thụ hưởng các thành quả của tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực, và góp phần vào các nỗ lực toàn cầu về phát triển bền vững. Đồng thời, APEC cần nâng cao khả năng thích ứng và tính sáng tạo, trong bối cảnh cách mạng công nghệ lần thứ tư phát triển mạnh mẽ.

Thứ hai, Hội nghị hoan nghênh Đối thoại chính sách cấp cao về phát triển nguồn nhân lực diễn ra ngày 15/5 đã thông qua Khuôn khổ phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Đối thoại là sáng kiến của Việt Nam nhằm góp phần vào các nỗ lực của APEC về phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, chất lượng, đáp ứng các yêu cầu mới công nghệ số đặt ra đối với thị trường việc làm ở khu vực. Đối thoại cũng góp phần vào việc triển khai các chiến lược của APEC về tăng trưởng chất lượng. Đối với Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực để thích ứng với kỷ nguyên số cũng là một ưu tiên trong các chiến lược phát triển. APEC đã xác định các biện pháp chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, kỹ năng, đào tạo, tái đào tạo cho người lao động trong kỷ nguyên số. Đây là một trong những kết quả quan trọng đầu tiên ở cấp Bộ trưởng của Năm APEC Việt Nam 2017.

Thứ ba, các quan chức cao cấp cũng đã nghe báo cáo tóm tắt về kết quả Đối thoại nhiều bên về APEC hướng tới 2020 và tương lai, là sáng kiến Việt Nam đồng tổ chức với Ban Thư ký APEC quốc tế và Hội đồng PECC.

Hoạt động này rất thiết thực góp phần vào việc triển khai chỉ đạo của các nhà Lãnh đạo APEC tại Hội nghị cấp cao Lima năm 2016 về việc tiếp tục tiến hành các thảo luận bàn về tương lai của APEC. Đây cũng là việc làm rất kịp thời góp phần thúc đẩy hoàn tất các Mục tiêu Bogor, chuẩn bị cho Diễn đàn APEC bước vào thập kỷ phát triển thứ tư và củng cố vai trò của APEC trong cục diện đang định hình của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Kết quả của Đối thoại cùng các khuyến nghị của PECC là cơ sở để các quan chức cao cấp thảo luận các bước chuẩn bị cho việc hình thành tầm nhìn cho APEC hướng tới năm 2020 và những năm sau đó. Vấn đề này sẽ tiếp tục được báo cáo lên các Bộ trưởng phụ trách thương mại của APEC cho ý kiến vào ngày 20-21/5 tới.

Thứ tư, một nội dung mới được thảo luận tại Hội nghị lần này là đề xuất về thúc đẩy phát triển bao trùm trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và xã hội. Đề xuất nhằm góp phần triển khai Tuyên bố của các Lãnh đạo APEC tại Hội nghị cấp cao Lima, Peru năm 2016 và các kế hoạch dài hạn của APEC về tăng trưởng chất lượng, kết nối, cải cách cơ cấu, tạo thuận lợi cho kinh doanh….

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Các kết quả của Hội nghị SOM 2 đã góp phần quan trọng thúc đẩy triển khai chủ đề và các ưu tiên của Năm APEC 2017, tạo những cơ sở ban đầu để định hướng nội dung và văn kiện sẽ được trình lên các Bộ trưởng và các Lãnh đạo APEC vào tháng 11 tới tại Đà Nẵng.

Sáng kiến này của Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhiều thành viên do đáp ứng kịp thời quan tâm của nhiều thành viên về bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng một cách đồng đều các lợi ích của tăng trưởng và liên kết kinh tế trong bối cảnh bất bình đẳng, khoảng cách phát triển, khoảng cách số có xu hướng gia tăng. Sáng kiến một lần nữa thể hiện tính thiết thực của hợp tác APEC, nguyện vọng chung của các thành viên hướng tới hình thành một cộng đồng APEC phát triển bền vững và bao trùm.

Thứ năm, Hội nghị cũng nghe các ủy ban, nhóm công tác báo cáo tiến triển trong việc xây dựng một số văn bản hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành (doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững; cải cách cơ cấu; tạo thuận lợi cho thương mại điện tử, kinh tế mạng).

Thứ sáu, các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận công tác chuẩn bị, cả về tổ chức và nội dung, cho các hoạt động lớn cấp Bộ trưởng của APEC sắp tới, gồm: Hội nghị các Bộ trưởng APEC phụ trách Thương mại (19-20/5); Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững (18-19/6 tại Hạ Long); Tuần lễ về An ninh lương thực và Đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu (tháng 8 tại Cần Thơ); Đối thoại chính sách cao cấp về phụ nữ và nền kinh tế (tháng 9 tại Huế).

Nguồn: baocongthuong.com.vn